Kontroly provozoven stravovacích služeb v květnu 2024

V květnu provedli výživáři v našem kraji 78 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Rozložení kontrol je v následující tabulce.

Z tohoto počtu 2 kontroly byly na základě oznámení občanů na zdravotní potíže po konzumaci pokrmu z restaurace a z občerstvení, jedna na základě podnětu na nehygienické podmínky při prodeji občerstvení.
V květnu bylo uloženo 19 pokut ve výši 57000 Kč, ve dvou provozovnách byly drobné závady řešeny domluvou. Ve třech závažnějších případech bylo nařízeno provedení sanitárních opatření, jedna provozovna byla uzavřena na místě, tam už jen pokuta nestačila.
Pokud jde o preventivní hygienický dozor, vyjadřovali se v květnu výživáři k 21 projektovým dokumentacím (z toho 3x nemohl být vydán souhlas), šlo například o kavárny, restaurace, různá občerstvení, výrobu a prodej zmrzliny, různé prodejny, cukrářskou výrobnu a další. Do provozu se uvádělo 16 staveb, například různé prodejny, řeznictví, pekařství, restaurace, bistra, ojediněle to byla výroba kombuchových nápojů, cukrářská výroba, pivovar nebo balení kávy.

S čím se výživáři v terénu opět setkali.

Stálice – zacházení s odpadky. Považujeme je zcela oprávněně za možný zdroj kontaminace prostředí, zařízení, náčiní, potravin, pokrmů. Tedy je nutné odstraňovat je z vnitřních prostor co nejrychleji, aby nedocházelo k jejich hromadění, ukládat je do uzavíratelných nádob (a uzavírat je), nádoby na odpad musí být čistitelné a čisté.

Nebo další stálice – umyvadla na ruce. Ta musí být vyčleněna a označena opravdu na mytí rukou, aby bylo každému jasno, že jsou na ruce a že se tam tedy nic jiného neprovádí, vybavena musí být přívodem studené a teplé tekoucí vody, prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. Takže například nějaký dávkovač mycího prostředku a třeba papírové jednorázové ručníky, baterie nikoliv kohoutková, ale taková, aby se po umytí na ni již rukou nesahalo.

A umyvadla také musí být přístupná v každý okamžik a v každý okamžik použitelná.
Umyvadlo je na ruce! Nikoliv na mytí nádobí. A opakované používání textilního ručníku není právě hygienickým způsobem sušení rukou!
Umyj si ruce a dostaneš ránu!

A další stálicí je skladování neslučitelných druhů potravin společně. Tedy NESKLADOVAT SPOLEČNĚ ty potraviny, které se musí ještě očistit nebo tepelně zpracovat s těmi, které jsou určeny již přímo ke konzumaci.

Uvařené nudle se syrovým masem NE!
Uvařené těstoviny a syrová vajíčka NE!
Kytara asi do skladu potravin tak úplně nepatří :).

Odbor HV a PBU dne 4. 6. 2024

FOTO KHS

Další články s tématem kontrol v provozovnách stravovacích služeb jsou ZDE.