Zavřela se jedna pardubická kavárna

Dne 14. dubna provedli pracovníci KHS kontrolu v provozovně Lonkofka coffee & snack v Polabinách. Byly zde zjištěny natolik závažné nedostatky, že se muselo na místě bezodkladně vydat rozhodnutí o okamžitém uzavření. V této provozovně se připravují a podávají cukrářské a lahůdkářské výrobky, teplé…

NA RŮŽKU v Chrudimi museli uklidit

Hodně zanedbaný stav byl shledán pracovnicemi oddělení hygieny výživy územního pracoviště Chrudim 28. března v restauraci RŮŽEK NA MLÝNĚ. Na místě bylo zjištěno hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů. Provozovna nebyla…

Kontroly stravovacích služeb v březnu 2023

V prvním jarním měsíci provedli výživáři v našem kraji celkem 82 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho ve 4 případech to bylo na základě podnětu ze strany veřejnosti. Bez závad bylo pouze 18 kontrol. Za zjištěné závady bylo uloženo…

Kontroly stravovacích služeb – únor 2023

V únoru provedli výživáři v našem kraji 77 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Rozložení je vidět v tabulce: Ve 2 případech byly šetřeny zdravotní potíže po zkonzumovaných pokrmech (asijské jídlo, chlebíčky), V případě chlebíčků nebyla zjištěna žádná pochybení při jejich…

Výsledky kontrol v provozovnách stravovacích služeb v kraji za leden 2023

V prvním letošním měsíci provedli naši výživáři v kraji celkem 71 kontrol různých provozoven stravovacích služeb, rozložení viz tabulka. Většina kontrol byla provedena jako plánovaná, 10 na základě oznámení činnosti v provozovně za účelem zaregistrování do databáze provozoven v ČR a tentokrát 3 kontroly…

Klamání spotřebitele – kontroly používání masa a sýrů v provozovnách stravovacích služeb v Pardubickém kraji

V podzimních měsících byl na všech hygienických stanicích v ČR prováděn cílený zdravotní dozor, zaměřený na dvě oblasti. Sýry v pokrmech podávaných v provozovnách stravovacích služeb – konkrétně zda sýr označený v názvu pokrmu je opravdu sýr a nikoliv rostlinná náhražka, a samozřejmě zda různé…