Císařský hostinec v Kladrubech nad Labem byl uzavřen

Nedalo se nic dělat, květnová kontrola této provozovny nedopadla vůbec dobře. Dlouhodobě zde nebyla věnována dostatečná pozornost průběžnému a pravidelnému úklidu, provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu. Podlahy byly v celém zázemí provozovny  nečisté, rovněž stěny, zařizovací předměty byly nečisté,…

Zkoušky znalosti hub v roce 2024

Zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se budou konat na podzim 2024. Pokud by se přihlásilo více zájemců, bude termín vypsán aktuálně i dříve. Podrobné informace o zkouškách najdete zde.

V bufetu v Chrudimi museli uklidit

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny byl příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál. Listopadová kontrola jednoho chrudimského bufetu nedopadla pro provozovatele dobře. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Povrchy některých zařizovacích předmětů (chladicích…