Klamání spotřebitele – kontroly používání masa a sýrů v provozovnách stravovacích služeb v Pardubickém kraji

V podzimních měsících byl na všech hygienických stanicích v ČR prováděn cílený zdravotní dozor, zaměřený na dvě oblasti. Sýry v pokrmech podávaných v provozovnách stravovacích služeb – konkrétně zda sýr označený v názvu pokrmu je opravdu sýr a nikoliv rostlinná náhražka, a samozřejmě zda různé…

Zkoušky ze znalosti hub 3. 11. 2022

Termín zkoušek ze znalosti hub byl stanoven na 3. 11. 2022 od 10:00 hodin. Zkoušky se budou konat na KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, v zasedací místnosti. Veškeré informace najdete ZDE. Zveřejněno na úřední desce dne 21.…

Kontroly v provozovnách stravovacích služeb v našem kraji v měsíci září 2022

Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v září 2022 V prvním měsíci nového školního roku provedli pracovníci z oddělení hygieny výživy 71 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Polovina těchto kontrol proběhla ve vyvařujících restauracích, ale zaměřili jsme se i na tzv.…