Krajská hygienická stanice

Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v červnu 2022

V posledním měsíci před prázdninami provedli pracovníci z oddělení hygieny výživy 84 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Nejvíce kontrol proběhlo v restauracích, ale protože začala letní sezóna, kontrolovány už byly i stánky se zmrzlinami a s občerstvením, včetně odběru vzorků zmrzlin a pitné vody, zásobující stánky.
Odebráno bylo celkem 37 vzorků zmrzlin, z toho bylo v 9 případech zjištěno překročení bakterií čeledi enterobacteriaceae, a 5 vzorků pitné vody, z nichž 3 byly závadné. S tím souvisí i uložené pokuty a opatření. Bylo uloženo 20 pokut ve výši 36.000 Kč, v 8 případech byly drobné závady řešeny domluvou na místě. V 6 případech bylo nařízeno provedení sanitárního úklidu, ve 4 případech byla pozastavena činnost a v 1 případě se provozovna uzavřela přímo na místě.
Hygienici nechodí jen na kontroly, ale jsou také dotčeným orgánem státní správy ve věcech řízení stavebních úřadů, což znamená, že posuzují projektové dokumentace staveb a pro stavební úřad vydávají i závazná stanoviska k zahájení činnosti (kolaudace, změna účelu užívání). Hygienici z odboru hygieny výživy posuzují všechny stavby, týkající se jakkoliv potravin a pokrmů, od výroby, skladování až po prodej potravin nebo přípravu pokrmů. V červnu jsme posuzovali 8 projektových dokumentací, z nichž v jednom případě žádost neprošla a musí být předložena znovu, účastnili jsme se 19 místních šetření k zahájení činnosti, ve 3 případech nebyly stavby připraveny k provozu a stavebníci je musí dokončit, než se vydá souhlas.
Z nejzajímavějších akcí byla jednoznačně kolaudace nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové, kde jsme se vyjadřovali ke stravovacímu provozu.

Foto: KHS

Čistota je základ všeho
Jak nemá vypadat šatna personálu v provozovně stravovacích služeb
Čistit se musí i místa skrytá
Odpadky jako možný zdroj kontaminace
Jarní hledání výlevky v úklidové komoře
Výlevka nenalezena ani v létě
Takto opravdu ne. Skladování surovin v kuchyni a jejich sledovatelnost.

Foto KHS

Odbor hygieny výživy a PBU KHS 2022

Další výsledky kontrol ZDE.