Krajská hygienická stanice

Kontroly provozoven stravovacích služeb v únoru 2024

Únor je sice krátký měsíc, ale naši výživáři v něm stihli provést 93 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Rozložení je vidět v tabulce.

Pět kontrol z celkového počtu bylo provedeno na základě podnětu občanů, např. na výskyt hlodavců v kavárně, na nevhodnou manipulaci s potravinami nebo na chybějící značení alergenů.
V 11 případech byly uloženy pokuty v celkové výši 38.000 Kč, 8 kontrol s drobnějšími závadami bylo řešeno domluvou. V jednom nejzávažnějším případě byl nařízen sanitární úklid.

Pokud jde o preventivní hygienický dozor, vydali výživáři v únoru 22 stanovisek k projektům (např. prodejny potravin, výroba marmelád, bistro, občerstvení, stánky zmrzliny, nový Albert v Heřmanově Městci, vinotéka…) a 4 stanoviska k zahájení činnosti (např. výroba pasterovaných potravin, Kaufland v Moravské Třebové).

S čím jsme se opět setkali v terénu.

Požadavky zní: Provozy musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu. Musí být zajištěna vhodná příslušenství pro převlékání pracovníků, šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami tak, aby bylo každému zaměstnanci umožněno bezpečné ukládání civilního oděvu, a lavicí nebo jiným sedacím nábytkem. Jde-li o činnost epidemiologicky závažnou, což je práce v potravinářském podniku, musí být zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu.

A praxe?

Pro úklid musí být zřízena úklidová místnost s výlevkou s přívody studené a teplé vody. Výlevka slouží pro nabrání vody, její vylití – a pro sanitaci úklidových pomůcek. V této místnosti je ale také nutné průběžně uklízet, vytírat, úklidové pomůcky musí být uloženy v čistém prostředí, stěny, podlahy a veškeré vybavení musí být hladké, omyvatelné a dezinfikovatelné..

To vše zde není umožněno…

Nu a stálice při kontrolách – nevhodné skladování potravin a pokrmů. Například společné skladování neslučitelných potravin (syrová vejce považujeme stále za možný zdroj mikrobiologické kontaminace ostatních potravin, které se konzumují bez další tepelné úpravy), zamražování původně čerstvých surovin, nedostatečné značení skladovaných potravin a rozpracovaných pokrmů.

Tady snad ani kuchař sám nemůže být schopen identifikovat skladované zboží, natož do kdy musí být „to něco“ zpracováno.
Ani tady není zřejmé, co to je a do kdy je nutné to zpracovat.
Toto opravdu nechcete dostat na talíř…

Obecně vše by mělo být čistitelné, snadno udržovatelné, uklizené…

Nádoby s odpadky musí být uzavřeny, místo houbičky by zde měl být dávkovač s nějakým mycím prostředkem na ruce a něco na hygienické osušení rukou.
V tomto skladu potravin v kavárně se uklízet asi moc nedá.
Umyvadlo pro personál v obslužné části kavárny – ani kolem něho se v tomto případě nedá příliš udržovat pořádek a čistota.

Odbor HV a PBU dne 5. 3. 2024

Foto KHS

Další články s tématem kontrol v provozovnách stravovacích služeb jsou ZDE.