Krajská hygienická stanice

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v únoru 2015

V únoru 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů. Netýká se školních a předškolních zařízení.
Celkem bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 50.800 Kč.
V jednom případě byl nařízen sanitární úklid celé provozovny (zjištěn nepořádek, špína, plísně na stěnách) a dvakrát byla nařízena likvidace potravin (konkrétně potravin neznámého původu, potravin se změněnými vlastnostmi a potravin a pokrmů skladovaných po době spotřeby).

01 Chrudim šatna personálu
02 Chrudim v kuchyni

Chladící box před sanitací…

03 Chrudim chladící box

… a po sanitaci

04 Chrudim chladící box po sanitacei

Podlahy a stěny před sanitací…

05 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni

a po sanitaci…

06 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni po sanitaci

V jiné provozovně… vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo…

07 Chrudim vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo

a stav radiátoru v kuchyni…

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

Ještě jinde – výroba zmrzliny – přípravna:

09 Svitavy, skladování stavebního materiálu v přípravně zmrzliny

…a neoznačování načatého balení zmrzliny… asi to tak úplně jahodová nebyla… a kdy byla otevřena a dokdy má být spotřebována, to už dnes neví nikdo…

08 Svitavy představa o značení načatého balení zmrzliny

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.