Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  5. 12. 2020 – 8:00 hodin Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 23741 / aktuálně nemocných: 9216 okres PA: 7604 /aktuálně nemocných: 3507 okres CR: 5672/aktuálně nemocných: 3675 okres SY: 5012 /aktuálně nemocných: 1222 okres ÚO: 5453/aktuálně nemocných: 812 Počet potvrzených…