Krajská hygienická stanice

COVID-19 – aktuální informace

nový web MZČR  – vše o koronaviru:    více zde

SZÚ  http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Zprávy o situaci v anglickém jazyce – situation reports WHO   http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Ve věci cestování do zahraničí lze nalézt další informace na webu Ministerstva zahraničních věcí