Krajská hygienická stanice

V další provozovně museli uklidit

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.

Hodně zanedbaný stav byl shledán v další restauraci. Na místě bylo zjištěno hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Podlahy byly nečisté, povrch dlažby byl v kuchyni vytlučen. Stěny byly místy nečisté, potřísněné pokrmy a souvislou vrstvou mastnoty, v hrubé přípravně zeleniny bylo zjištěno velké množství poletujících a posedávajících černých mušek. V kuchyni na stropě nad pracovními stoly se loupala malba a opadávala do pokrmů. znečistěné byly všechny zařizovací předměty, chladicí zařízení, výdejní vany, regály, el. zásuvky, vypínače a prodlužovací kabely, povrchy sifonů a odpadních potrubí pod mycími zařízeními. Nejstrašnější stav byl v úklidové komoře (viz foto). Umyvadlo v kuchyni bylo zaskládáno nádobím, u umyvadel nebyly prostředky na mytí a hygienické osoušení rukou. V šatně byl nevhodně skladován inventář, kolo, regál, mrazicí a chladicí zařízení s potravinami pro provoz, úklidové prostředky, vysokotlaký čistič aj., chyběly šatní skříně. Ve dřezu v hrubé přípravně zeleniny netekla v době kontroly voda. V mrazicích a chladicích zařízeních byly uloženy potraviny a rozpracované pokrmy bez jakéhokoliv značení pro možnost identifikace (výrobce, způsob uchovávání, odpovídající značení datem výroby a spotřeby u vlastních výrobků), čerstvé a chlazené potraviny byly zamražovány dodatečně v provozovně (pečivo, různé druhy masa).  Některé pokrmy v chladicím zařízení byly uloženy volně bez jakéhokoliv zakrytí, čímž mohlo docházet k jejich kontaminaci, skladovaly se zde společně soukromé potraviny s potravinami pro provoz.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem musela být restaurace na místě uzavřena do doby nápravy a vydání souhlasu KHS s jejím znovuotevřením, což se stalo za několik dnů, kdy bylo shledáno, že je již vše v pořádku.

STAV PŘED

STAV PO

FOTO KHS

Oddělení hygieny výživy KHS Chrudim duben 2023

Další výsledky kontrol ZDE.