Obecní hospodu v jedné obci bylo nutné uzavřít

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny byl příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.

I zkušené výživáře občas něco překvapí. Začátkem září provedli kontrolu v jedné obecní hospodě. Tak zanedbaný stav už dost dlouho neviděli. A to dokonce nová paní provozovatelka začala vyrábět a prodávat zmrzlinu. V provozovně byl dlouhodobý nepořádek, špína, prach, všude bylo velké množství nečistých předmětů, špinavého nádobí, zbytků pokrmů a surovin, kusů textílií a odpadků. Zařizovací předměty nebyly téměř vidět pod vrstvami různých předmětů. Dřezy i umyvadla byly rovněž zarovnané, nebylo je možné užívat. Stěny byly nečisté, s nánosy zaschlých starých nečistot, místy s opadanou omítkou, skvrnami po zatékání a pavučinami. Nebylo možné ani rozlišit, co je pro hospodu a co pro soukromé účely. V době kontroly zde byl zápach po cigaretovém kouři a ve výčepu plný popelník cigaretových nedopalků. Pro přípravu pokrmů byly nevhodně používány a skladovány suroviny – syrové maso a vejce, syrová nečištěná zelenina a brambory, přestože zde nebyly vytvořeny podmínky pro jejich omytí a zpracování. Syrová vejce v papírových proložkách byla nevhodně umístěna mezi ostatními potravinami, nádobím a dalšími předměty, čímž mohlo docházet ke kontaminaci pokrmů. Ostatně problémy zde byly obecně se skladováním, např. pečivo, mouka, koření, ochucovadla, oleje, nápoje apod. byly uloženy přímo na špinavé podlaze a mezi nečistým nádobím a odpadky, kornouty na zmrzlinu ležely přímo na nečisté dřevěné podlážce mezi nečistými kartóny, odpadky, různým náčiním atd., v nečisté lednici byly skladovány zbytky surovin pro přípravu pokrmů v poškozených nečistých obalech.
To, že provozovatelka neměla vůbec žádným způsobem značeny alergeny, že neměla vypracované postupy založené na zásadách HACCP, to už byla vedle zjištěné situace jen formalita. Pokud by někoho zajímalo, jak je možné, že kontrolní orgán umožnil provozovat v takovém nepořádku – jednoduchá odpověď. Pro KHS byla tato hospoda roky prázdná, bez provozovatele. Nikdo na KHS neoznámil, že zde zahájil činnost (přitom oznamovací povinnost je zákonem zcela jednoznačně dána).
Jako značný problém bylo i to, že hospoda je zásobena vodou z obecní studny a vzorek vody, odebraný při této kontrole, nevyhověl požadavkům na pitnou vodu (koliformní bakterie, E. coli a počty kolonií při 22 a 36 °C, tedy indikátory obecné kontaminace vody).
Na základě zjištěných skutečností vydala KHS ihned příkaz na pozastavení činnosti – zákaz přípravy a prodeje pokrmů, točené zmrzliny, ledové tříště a nápojů včetně výčepu piva, a nařídila provedení sanitárních opatření. Samosébně se to neobešlo bez pokuty.
K nápravě stavu došlo až ke konci září, kdy mohla být činnost opět obnovena, provozovna byla vyklizena, vyčištěna, voda ve studni byla dezinfikována a byl předložen rozbor o nezávadnosti pitné vody.

Výklad k fotodokumentaci snad v tomto případě ani není nutný.

Zpracoval: Odbor HV a PBU 2. 10. 2023

Foto KHS

Další výsledky kontrol ZDE.

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.