Česko očkuje

K očkování se mohou registrovat osoby starší 12 let.

Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.

Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se tak budou moci například i cizinci dlouhodobě žijící v ČR.
Očkování je dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat zdarma očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Centrální rezervační systém (CRS) poskytuje zájemcům o očkování možnost registrace a rezervace k provedení očkování.
jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími místy. Občani se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín očkování. CRS svými komponentami plní zejména roli registrace a rezervace osob pro očkování a plně tak eviduje průchod osoby očkovacím procesem.

více zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

https://covid.gov.cz/

https://crs.uzis.cz/

https://www.ceskoockuje.cz/