Doporučené odkazy

•  MZ ČR – veřejné zdraví – informace pro širokou veřejnost:
http://www.mzcr.cz/Verejne/

•  MZ ČR – veřejné zdraví – předpověď aktivity klíšťat:
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/predpoved-aktivity-klistat_1099_5.html

•  Státní zdravotní ústav v Praze – Centrum epidemiologie a mikrobiologie:
http://www.szu.cz/centrum-epidemiologie-a-mikrobiologie-2

•  Státní zdravotní ústav v Praze – Vakcíny a očkování:
http://www.szu.cz/tema/vakciny

•  Státní zdravotní  ústav v Praze – Aktuality:
http://www.szu.cz

•  Státní veterinární správa:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/

• Zdravotní  ústav se sídlem v Ústí nad Labem –hygienické laboratoře:
http://www.zuusti.cz/sluzby/hygienicke-laboratore