Krajská hygienická stanice

Doporučené odkazy

•  MZ ČR – ochrana veřejného zdraví:
https://www.mzcr.cz/category/ochrana-verejneho-zdravi/

•  MZ ČR, SZÚ – předpověď aktivity klíšťat:
https://info.chmi.cz/bio/mapy.php?type=kliste

•  Státní zdravotní ústav v Praze – Centrum epidemiologie a mikrobiologie:
https://szu.cz/odborna-centra-a-pracoviste/centrum-epidemiologie-a-mikrobiologie/

•  Státní zdravotní ústav v Praze – Vakcíny a očkování:
http://www.szu.cz/tema/vakciny

•  Státní zdravotní  ústav v Praze – Aktuality:
http://www.szu.cz

•  Státní veterinární správa:
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/

• Zdravotní  ústav se sídlem v Ústí nad Labem: https://www.zuusti.cz/

• Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě: https://www.zuova.cz/

• Národní zdravotnický informační portál : https://www.nzip.cz/

• Covid- 19 všeobecné informace: https://covid.gov.cz/

• Covid- 19 výskyt onemocnění v Pardubickém kraji: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PAK

co vás zajímá – informace pro veřejnost ke stažení: