Provozovny stravovacích služeb v červnu 2023

Léto budiž pochváleno…

Poslední měsíc před prázdninami provedli naši výživáři v regionech Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, rozložení podle typu provozovny je vidět zde.

V jednom případě šlo o podezření na zdravotní obtíže po konzumaci párků v rohlíku, epidemiologickým šetřením však byla souvislost vyloučena. Před prázdninami jsme odebrali 28 vzorků zmrzlin, 13 jich nevyhovělo limitům pro obsah Enterobacteriaceae, což svědčí o nedostatcích v hygieně výroby. Ve sledovaném období bylo uloženo 12 pokut ve výši 31 000 Kč (další správní řízení se chystají), 9 případů mírnějších nedostatků bylo řešeno písemnou domluvou provozovateli, 4x bylo nařízeno provedení úklidu se sanitací a v jednom stánku musela být činnost pozastavena – více ZDE.

Pokud jde o preventivní dozor, vydali jsme 14 souhlasných závazných stanovisek k projektovým dokumentacím potravinářských podniků (šlo například o několik prodejen potravin, o výrobu sýrů nebo piva, o pizzerie a různá občerstvení), 24 x jsme se zúčastnili místních šetření k uvedení staveb do provozu (opět prodejny potravin, výroba a prodej zmrzliny, pekárna, občerstvení apod.).

Ve fotookénku jsou jako vždy zajímavé momenty. Některé závady se stále opakují, jiné překvapí.
Kupříkladu hospoda nabízející všechny alergeny ve všech pokrmech. Může se to zdát vtipné, ale opravdu to neprojde.

Nebo hotový dort společně se syrovými vajíčky, to už se dnes nevidí úplně všude, přeci jen většina provozovatelů už tuší, že to tak nelze… ale jak je vidět, ještě ne všichni.

Rezavé pracovní stoly, nečistoty na parapetech, nedostatečná úroveň úklidu, to by ve výrobně pokrmů určitě být nemělo.

Když chybí skladovací prostory, nelze (důrazně NELZE!!!) využívat předsíně záchodů nebo šatny…

Předsíň WC
Šatna personálu

A když je málo pracovního místa, nelze (opět důrazně NELZE!!!) umístit cokoliv kamkoliv.

V tomto umyvadle už si asi personál ruce neumývá…

Slovy evropské legislativy „Každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty.“ A dále ještě: „Všechna umyvadla na mytí rukou musí být vybavena prostředky na mytí rukou a hygienické osušení.“ Což se o textilních ručnících říct opravdu nedá. Opakovaným používáním ručníku dochází k přenášení mikroorganismů. A ještě to svádí k tomu, že když už je ten ručník vlhký, že si ruce ani neomyjete, jen si je do toho vlhkého ručníku otřete. Že jste to nikdy neudělali? Určitě udělali :).

Tady je špatně i to, že je umyvadlo přímo v kabině WC. Správně má být umístěno v navazující předsíni. Věděli jste, že infekční aerosol, vznikající při splachování záchodu, má dosah až 3-5 metrů od mísy?

A již jen poslední upozornění. Pokud se provozovatel stravovací služby rozhodne vyrábět nějaký produkt a prodávat ho již zabalený, přestává být pokrmem určeným teď tady ke konzumaci a stává se z něho potravina pod režimem zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění, čímž se na tento produkt vztahují všechny požadavky citovaného zákona, včetně značení produktu, tedy názvu, hmotnosti, složení, alergenů, výrobce, skladovacích podmínek atd. Více informací o této problematice najdete na stránkách SZPI (státní zemědělská a potravinářská inspekce) – například tady.

Kavárna v Chocni

Zpracováno dne 10. 7. 2023, KHS, odbor hygieny výživy a PBU

Foto KHS

Další přehled kontrol v potravinářských podnicích zde.