Uzavření restaurace

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.

Zákaz činnosti s ústním vyhlášením na místě znamená, že provozovatel musí ihned zavřít a dát všechny věci do pořádku. Otevřít může teprve tehdy, když hygienik znovu přijde na kontrolu a potvrdí, že vše život či zdraví ohrožující je odstraněno. K tomuto opatření nepřistupujeme příliš často, to už opravdu musí být stav natolik závažný, že by k ohrožení zdraví dojít mohlo.

Tentokrát se jednalo se o restauraci, ve které nějak zapomněli průběžně uklízet, špatně zacházeli se surovinami i s hotovými pokrmy, ledničky i mrazicí pulty byly plné různých nádobek a sáčků s všemi možnými surovinami, polotovary, hotovými pokrmy, aniž by cokoliv z toho bylo jakkoliv označeno, křížily se zde technologické postupy – tzv. nečisté práce s čistými, nebyly vytvořeny podmínky pro osobní hygienu personálu. Nový provozovatel opominul i povinnost oznámit zahájení činnosti na KHS, takže jsme o něm dlouho něvěděli a nepořádek a závady narůstaly a narůstaly…

K podobné situaci nemusí docházet, pokud provozovatelé nezanedbávají své povinnosti dlouhodobě, pokud si nastaví vhodné sanitační postupy, pokud si od začátku nastaví veškerá pravidla pro zacházení s potravinami a pokrmy.

V případě této restaurace provozovatel s personálem všechny závady odstranil v neuvěřitelných dvou dnech a mohl zase otevřít.

Foto KHS

Zmrzlina a syrové maso v ledovém království
Všechny skladované potraviny, polotovary, hotové výrobky musí být značeny
Takto neskladovat
Syrová vajíčka a skořápky v kuchyni – možný zdroj kontaminace
Prát nebo skladovat?
Odpadky jako další možný zdroj kontaminace
Jak by neměl vypadat nábytek v kuchyni
Hotové nudle všude, i pod špinavým hadrem nebo na podlaze

Další výsledky kontrol ZDE.