V restauraci bydlela rodina, museli zavřít a dát vše do pořádku

Když bydlíte ve své restauraci, není to vždy správně… tady možná původně byla šatna pro kuchaře.

EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.

V tomto případě byli hygienici přivoláni z důvodu onemocnění jedné ze zákaznic – akutní otrava uváděná do možné souvislosti s konzumací pokrmu. Součástí kontroly bylo i odebrání vzorků, laboratorní rozbor byl zaměřen na patogenní bakterie, na jejich toxiny a na histamin (ukazatel nevhodného skladování rybího masa). Nutno říct, že všechny výsledky rozboru byly následně negativní, což je pozitivní zpráva. Jinou věcí však byly závěry samotné kontroly, tam pozitivního nebylo nic. V poslední době narážejí hygienici výživy častěji na situace, kdy se rodina provozovatele usadí v provozovně stravovacích služeb, zabere tak prostory, určené původně pro skladování nebo přípravu pokrmů a začne se tam chovat ne jako v potravinářském podniku. Což bylo i v tomto případě. Kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky v osobní i provozní hygieně. Prostory od kuchyně, skladů až po sanitární zázemí nebyly udržovány v čistotě, na podlahách i na zařizovacích předmětech byly nánosy mastné špíny, ve skladu potravin byla na stropě plíseň, jinde se olupovala malba s možností spadu do pokrmů, pracovní plochy byly zarovnány množstvím různých předmětů, čistého i nečistého nádobí, různými surovinami a rozpracovanými pokrmy, textiliemi (hadry), sklady potravin byly přeplněny nejen potravinami, ale i inventářem, obaly a soukromými předměty, skladované suroviny nebo rozpracované pokrmy nebyly chráněny před možnou kontaminací, nebyly nijak značeny, bylo toho shledáno opravdu hodně. Na místě muselo být nařízeno okamžité uzavření provozovny až do doby odstranění všech závad.

Tentokrát si provozovatel pospíšil a v pěti dnech uvedl kuchyň se zázemím do řádného stavu, takže činnost byla opět povolena.

Rodina zde žila i ve výčepu…
Cesta personálu do hygienického zázemí…
Přechod mezi kuchyňskou částí se sklady a mezi zázemím personálu a rodiny – převlékání a pod.
Jednorázové obaly na pokrmy a nápoje musí být stejně jako potraviny skladovány v čistém prostředí bez rizika kontaminace.
V takovémto prostředí se nedá ani vytřít podlaha…
Skladování v ledovém království…
Neznačené suroviny a pokrmy skýtají nejedno překvapení…
Nikdo nemůže tušit, jak dlouho je zde losos na sushi uložen nebo do kdy má být spotřebován…
Takto se skladovat opravdu nemá…

Zpracoval: Odbor HV a PBU KHS dne 25. 4. 2023

Foto KHS

Další výsledky kontrol ZDE.