Krajská hygienická stanice

Úřední deska

Vydaná nařízení, varování a opatření…

Aktuality

Obecné informace k aktuálnímu dění.

Nepřehlédněte

Důležité informace pro veřejnost.

Náplň činnosti Krajské hygieny


Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice

Územní pracoviště

K tomuto účelu má KHS zřízena územní pracoviště v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Krajské hygienické stanice mají jednotnou organizační strukturu, která v úseku odborných činností zahrnuje protiepidemický odbor a odbory hygieny obecné a komunální, hygieny dětí a mladistvých, hygieny práce a hygieny výživy a předmětů běžného užívání.

Informace na našem webu

Podle náplně těchto odborů je na webové stránce rozčleněna většina poskytovaných informací. Souhrnně za celou oblast působnosti KHS jsou uváděny aktuality a dokumenty na elektronické úřední desce.
Pro individuální dotazy a konzultace jsou uvedeny kontakty na jednotlivé odborné pracovníky KHS.

Úřední deska


Aktuality

  • Indicko nepálská restaurace Tandoor v Pardubicích byla uzavřena
    Tuto provozovnu mezi Pernštýnskou ulicí a ulicí Pod Sklípky nedozorují hygienici, ale pracovníci SZPI. Pouze v případě podezření na onemocnění v souvislosti s konzumací pokrmů z této restaurace tam hygienici mohou. Musí. V tomto případě tomu tak bylo, kontrola byla…
  • Kebab v Pardubicích nebyl v pořádku
    V polovině června bylo na KHS oznámeno průjmové onemocnění v možné spojitosti s konzumací pokrmu z provozovny BONEMA KEBAB na tř. Míru v Pardubicích. Souvislost se nepodařilo prokázat, ale stav v této provozovně při kontrole byl poměrně závažný. Dlouhodobě zde…
  • Kontrola asijského bistra City Foods v Lázních Bohdaneč
    Tato kontrola nedopadla vůbec dobře. Bylo shledáno velké množství závad a hygienických nedostatků, na stavu provozovny se jako v mnoha dalších případech odráželo mimo jiné i to, že zde „žije“ rodina s dětmi. Celkově zde byl nepořádek, v celém zázemí provozovny…

Nepřehlédněte