Krajská hygienická stanice

Nepřehlédněte

 • Uzavření pracoviště Pardubice
 • Doporučení pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období
  Doporučení hlavní hygieničky, zveřejněné 5. října 2023 Podzimní a zimní období je každoročně spojeno se zvýšeným výskytem respiračních onemocnění s tím, že závažný průběh mohou zejména u zranitelné skupiny osob způsobit onemocnění vyvolaná viry chřipky, respiračním syncytiálním virem (RS virus) a SARS-CoV-2 a jejich komplikace. Původci těchto nákaz se přenášejí především kapénkami, šíří se tedy nejvíce prostřednictvím kýchání, kašlání, mluvení a mohou též ulpívat na předmětech, se kterými byl nemocný v kontaktu. Šíří se poměrně snadno a rychle, zejména v uzavřených…
 • Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2023/2024
  více zde https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/ch/chripka/ockovani-proti-chripce-5/
 • Aktuální situace ve výskytu Covid-19
  v Pardubickém kraji : https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kraje/PAK všeobecné informace : https://covid.gov.cz/
 • Opičí neštovice
  Informační letáky SZÚ, WHO a MZČR naleznete zde: Proti opičím neštovicím je možnost očkování. Vakcína je podávána vybraným osobám po zhodnocení přínosů a rizik podání vakcíny. Podrobnosti a seznam očkovacích míst uvádíme zde:
 • Zkoušky znalosti hub na KHS Pardubického kraje jaro 2023
  Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 16. 5. 2023. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB. Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. 1. 2022 je účinná nová vyhláška  MZe č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory…
 • Zákaz uvádění plastových výrobků na trh/do oběhu
 • JAK POSTUPOVAT PŘI ŘEŠENÍ NÁKAZY Covid-19
  Při zdravotních obtížích se obraťte na svého ošetřujícího lékaře, který posoudí Váš zdravotní stav a případně Vám vystaví žádanku na PCR test na covid-19. Výsledek testu Vám sdělí laboratoř cestou SMS. V případě, že Vám test vyjde pozitivní, setrváte do uzdravení v domácí izolaci. Telefonické trasování již u Vás KHS provádět nebude. Izolaci Vám lékař ukončí nejdříve 7. dnem (ode dne odběru, ze kterého vzešel pozitivní výsledek), musíte však být už alespoň 2 dny bez příznaků. E-neschopenku na celou dobu izolace/léčby onemocnění Vám…
 • Zkoušky ze znalosti hub – podzim 2022
  POZOR, ZMĚNA TERMÍNU na 3. 11. 2022 od 10 hodin. Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 1. 11. 2022. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9:00 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB. Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. 1. 2022 je účinná nová vyhláška  MZe č. 397/2021 Sb., o požadavcích…
 • 5.5. 2022 skončil stav pandemické pohotovosti
  S ohledem na zrušení stavu pandemické pohotovosti zanikl od 5. května 2022 nárok na jeden preventivní PCR test (tzv. PCR test zdarma) měsíčně. Od toho dne již nejde tento test uplatnit v rámci zdravotního pojištění. Nadále lze podstoupit diagnostický PCR test, a to v případě, že pacientův ošetřující lékař zhodnotí jeho zdravotní stav a vystaví mu žádanku nebo se lze nechat otestovat jako samoplátce.“ Od 5.5.2022 je tedy nutné, aby pacienti otázku diagnostiky řešili primárně především s registrujícím praktickým lékařem.  Nejedná…
 • Očkování a platnost certifikátu
 • Mobilní aplikace Čtečka a Tečka
  K čemu slouží a kde je získat.
 • Certifikáty covid aplikace Tečka a čTečka !!
  Od 1. 7. budou státy Evropské unie a Srbsko přijímat Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti covid-19. Zároveň se také připravuje využití Covid Pasu v rámci ČR, např. pro vstup do provozoven služeb (prokázalo by se tak splnění pravidel ONT). Principem jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na covid-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo…
 • Česko očkuje
  K očkování se mohou registrovat osoby starší 12 let. Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat. Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se tak budou moci například…
 • Zkoušky ze znalosti hub 31.8.2021
  Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 31.8.2021. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9:00 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB.
 • Nebezpečný výrobek – forma na bábovku toro BAKING
  10.02.2021 KHS Pardubického kraje upozorňuje na nebezpečný výrobek: forma na bábovku TORO BAKING
 • Varování před konzumací potraviny podezřelé z nebezpečnosti s názvem „Jahody“
  Varování_před_konzumací_potraviny_mražené jahody
 • COVID-19 Mimořádná opatření MZČR a rozhodnutí vlády -aktuální informace
  denně aktualizované informace –  více zde
 • Zkouška znalosti hub jaro 2020 – TERMÍN ZRUŠEN
  Vzhledem k situaci bude jarní termín zkoušek ze znalosti hub přesunut na pozdější období, o termínu budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.   Foto Tereza Tejklová
 • Zpráva o zdravotním stavu obyvatel v Pardubickém kraji
  Zpráva KHS nabízí přehled o tom, na jaká onemocnění lidé v Pardubickém kraji nejčastěji umírají, jak stonají a jak se tyto údaje odlišují od celorepublikových ukazatelů. Zároveň zmiňuje faktory, jež ovlivňují nemocnost i úmrtnost obyvatel Pardubického kraje i České republiky. Dokument je určen široké veřejnosti, zejména však představitelům samosprávy kraje i jednotlivých obcí, příspěvkovým i státním organizacím, všem kdo se zajímají o veřejné zdraví. Zpráva o zdravotním stavu obyvatel – Pardubický kraj (PDF) Analýza zdravotního stavu obyvatel – Chrudim 2019 (PDF)…
 • Spalničky – základní fakta o onemocnění
  http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-informuje-o-zvysenem-vyskytu-spalnicek-v%C2%A0ceske-republ_15276_1.html
 • Informace pro cestovatele
  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích uveřejňuje informace pro cestovatele do Dubaje a riziko v souvislosti s výskytem legionelózy Legionella
 • www.ochrana-aids.cz
  Pod odkazem www.ochrana-aids.cz naleznete základní přehled pohlavně přenosných onemocnění, příznaky, možnosti léčby a preventivní opatření. Materiál jsme vytvořili v rámci preventivního programu Hrou proti Aids a prevence rakoviny děložního čípku.  
 • Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici
  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích uveřejňuje aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. priloha-c-1-ockovaci-centra-zu seznam-poskytovatelu
 • Podpora oprav domovních olověných rozvodů v roce 2017
  Informace o programu na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. vice-zde
 • Seznam poskytovatelů služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici
  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích uveřejňuje aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici. priloha-c-1-ockovaci-centra-zu seznam
 • Očkování proti žluté zimnici
  Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici  v souladu s §  47a  zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. více zde……. příloha č. 1 Očkovací centra ZÚ aktualizováno 22.7.2016  
 • Přehled poraden HIV/AIDS s možností testování
  Poradny_HIV_aktualizace_ 1.1.2016 V případě zájmu o edukační materiály k dané problematice se můžete obrátit na poskytovatele těchto služeb viz zuusti.cz. Infromační brožura „Otestuj se“ » ke stažení v pdf. (SZÚ, 2015).      
 • Toxikologická infolinka – NON STOP
  Toxikologické informační středisko (TIS) má zřízenu telefonní linku nepřetržité služby, kde lze získat informace k akutní otravě, riziku působící látky a poradí jak postupovat v rámci první pomoci. Uložte si číslo TIS do svého mobilního telefonu – tato maličkost může zachránit lidský život: 224 915 402
 • Bělení zubů
  Bělení zubů
 • Nutrivigilance – zdravotní bdělost nad potravinami
  Objevila se u vás nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny? – TUTO SKUTEČNOST MŮŽETE OHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FORMULÁŘE na » http://nutrivigilance.szu.cz/. Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci vybraných druhů potravin. V současnosti se CZVP zabývá jejich analýzou, hodnocením souvislostí a případnou zpětnou komunikací s cílem vyjasnit poskytnuté informace.
 • Pozor na plastové kuchyňské náčiní
  PAA
 • Formaldehyd kolem nás
  Formaldehyd
 • Nebezpečné ftaláty
  Ftaláty a jejich rizika. Ftaláty (estery kyseliny ftalové) jsou chemické látky syntetické povahy, odvozené od kyseliny ftalové. Jsou v široké míře používány při výrobě plastů k měkčení materiálu. V plastu ale nejsou pevně zakotveny, snadno se uvolňují a přechází do okolí. Zjišťujeme je v různých předmětech běžného užívání – v kosmetice, hračkách a výrobcích pro děti nebo v obalech potravin. Ftaláty se sice v organismu nekumulují, ale jejich transport do těla je kontinuální, například přes potraviny, kůží,  přes zdravotnický materiál nebo s okolním prachem. Akutní toxicita…