Krajská hygienická stanice

Aktuality

 • Černý kašel – základní informace
  informace MZČR k výskytu černého kašle: https://www.mzcr.cz/ockovani-proti-cernemu-kasli-nejlepsi-prevence
 • Projekt financovaný z EU
  ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE NA ŘEŠENÍ HROZEB Projekt reg. číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017531 – Zvýšení připravenosti Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích na řešení hrozeb je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.
 • Evropský týden testování na HIV a žloutenky
  Od 20. do 27. listopadu 2023 proběhne napříč Evropou již podesáté „Evropský týden testování HIV a žloutenky“.  U nás tuto akci zaštiťuje Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Testování na HIV, žloutenku a případně syfilis je bezplatné a anonymní. Včasný záchyt infekce umožňuje bezprostřední zahájení léčby. Čím dříve je infekce odhalena, tím lépe odpovídá tělo pacienta na léčbu a je tak možné předejít nežádoucím komplikacím. Léčbě osob žijících s infekcí HIV se v České republice věnují lékaři v HIV centrech. Zastřešující…
 • V bufetu v Chrudimi museli uklidit
  Listopadová kontrola bufetu Salinka v Chrudimi nedopadla pro provozovatele dobře. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Povrchy některých zařizovacích předmětů (chladicích a mrazicích zařízení, stolku pod robotem, pracovních stolů, manipulačního vozíku) byly znečištěné s nalepenými nečistotami, místy měly poškozené povrchy – odřené nátěry, rez.  V provozovně byla znečištěná podlaha se smetím, zejména pod a za zařizovacími předměty. Povrchy některých el. zásuvek, vypínačů a el. kabelů byly znečištěné. Malba na stěnách byla znečištěná a místy se olupovala (manipulační chodba, sklad, přípravna zeleniny,…
 • Kontrolní činnost v provozovnách stravovacích služeb v říjnu 2023
  V říjnu uskutečnili naši výživáři celkem 107 kontrol. Rozložení je vidět v tabulce. Z těchto kontrol jich bylo 49 zcela bez jakýchkoliv závad. Většina kontrol byla plánovaných, jen 3 byly provedeny na základě podnětu občanů a jedna na základě podezření na zdravotní potíže po konzumaci jogurtu (nebylo potvrzeno, žádné závady nezjištěny). V měsíci říjnu také proběhla akce Policie ČR Alkohol, drogy a mládež, kdy se pracovníci KHS spoluúčastnili na kontrolách se zaměřením na povinnosti provozovatelů ohledně prodeje cigaret a alkoholu a…
 • V asijské restauraci v Holicích museli uklidit
  Další z provozoven, kde zapomněli nebo nestíhali průběžně uklízet. Kontrolou v restauraci Mon´s 97 na náměstí byla zjištěna celá řada závažných nedostatků. Nejen zmíněný úklid, ale i křížení tzv. čistých a nečistých pracovních postupů (v úseku pro práci se syrovým masem bylo čištěno a krájeno čínské zelí), nudle v různých nádobkách a sítech kam se podíváš, v lednicích i v mrazničkách desítky balíčků surovin a možná polotovarů a možná hotových pokrmů bez jakéhokoliv značení, společné skladování neslučitelných potravin (nečištěná zelenina s…
 • Kontroly provozoven stravovacích služeb v září 2023
  V září bylo ještě krásné počasí, naši výživáři pokračovali v kontrolách jak v pevných provozovnách, tak i ve stáncích včetně odběru vzorků zmrzlin. Celkem bylo v září provedeno 77 kontrol, rozložení je zřejmé z tabulky. Z toho 4 kontroly byly provedeny na základě podnětů občanů a jedna na základě podezření na zdravotní potíže po kozumaci pokrmu – což se sice neprokázalo, ale závady na místě svědčily o tom, že „hygieně“ nebyla tak zcela věnována pozornost.V tomto měsíci jsme museli uložit 19…
 • Doporučení k očkování proti onemocnění covid-19 pro sezónu 2023/24
  Ministerstvo zdravotnictví spolu s odborníky, zaměstnavateli a praktickými lékaři představilo strategii zvýšení proočkovanosti a vyzvalo občany k očkování proti chřipce a covid-19. Očkování probíhá na očkovacích místech, jejichž seznam mohou zájemci nalézt na stránkách https://ockoreport.uzis.cz/ . Pokud se chcete očkovat u svého praktického lékaře, není třeba se registrovat. Stačí se u něj informovat, zda proti covidu-19 očkuje. A pokud ano, praktický lékař si vás objedná dle svých možností.
 • Obecní hospodu v Litošicích bylo nutné uzavřít
  I zkušené výživáře občas něco překvapí. Začátkem září provedli kontrolu v obecní hospodě v Litošicích. Tak zanedbaný stav už dost dlouho neviděli. A to dokonce nová paní provozovatelka začala vyrábět a prodávat zmrzlinu. V provozovně byl dlouhodobý nepořádek, špína, prach, všude bylo velké množství nečistých předmětů, špinavého nádobí, zbytků pokrmů a surovin, kusů textílií a odpadků. Zařizovací předměty nebyly téměř vidět pod vrstvami různých předmětů. Dřezy i umyvadla byly rovněž zarovnané, nebylo je možné užívat. Stěny byly nečisté, s nánosy zaschlých starých nečistot, místy s opadanou omítkou,…
 • Jak rozlišit příležitostný prodej potravin nebo nabídku od toho běžného? 
  Na stránkách Ministerstva zdravotnictví byl zveřejněn tento výklad: Jak rozlišit příležitostný prodej nebo nabídku od toho běžného? Foto archiv KHS
 • Zkoušky ze znalosti hub – podzim 2023
  Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 31. 10. 2023. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9:00 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB. Foto: archiv KHS
 • Kontroly provozoven stravovacích služeb o letních prázdninách 2023
  V červenci a srpnu provedli naši výživáři celkem 159 kontrol provozoven stravovacích služeb. Rozložení je vidět v tabulce. Většina kontrol byla plánovaných, pouze dvě byly provedeny na základě podnětu ze strany veřejnosti a tři na základě zdravotních potížích v možné souvislosti s konzumovanými potravinami nebo pokrmy, což ale nebylo potvrzeno. Během letních prázdnin bylo uloženo 43 pokut v celkové výši 92.500 Kč, v 11 případech byly závady drobnějšího charakteru řešeny písemnou domluvou. V 15 případech bylo nařízeno provedení sanitárních opatření, nejčastěji…
 • Popíjí ve vaší hospodě alkohol omladina?
  Z vašich dotazů: Měl bych dotaz ke konkrétní situaci prosím. Provozujeme restauraci, bistro, včetně zahrádky a rád bych se zeptal. Pokud je skupina lidí, kde je dospělý člověk 18+ a zakoupí si alkoholické nápoje, které následně předá před námi mladistvým, jak máme nadále postupovat? Kdo je za tuto problematiku zodpovědný? My, kteří na to přihlížíme? Máme tuto skutečnost někam předat? Dotyčný, který alkoholické nápoje předal mladistvým za naší přítomnosti? Máme tuto skutečnost někam předat? Prosím o vysvětlení. Případně prosím o přeposlání…
 • Dotaz na stánek s pečivem
  Otázka: Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem na rozsah hygienického vybavení uvažovaného prodejního stánku s pečivem. Stánek by byl na hranici pozemku areálu naší pekárny, velikostí odpovídající velkému lodnímu kontejneru. Prodávaný sortiment: Čerstvé pečivo, káva, nápoje… Je v tomto případě nutné zajistit ve stánku tekoucí vodu, sociální zařízení atd…? Naše odpověď: Ano, pracovníci ve stánku musí mít dostupné hygienické a sanitární zázemí, něco stačí s ohledem na docházkovou vzdálenost třeba na pracovišti v pekárně, něco musí být přímo na místě. Pracovník se musí…
 • Provozovny stravovacích služeb v červnu 2023
  Poslední měsíc před prázdninami provedli naši výživáři v regionech Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, rozložení podle typu provozovny je vidět zde. V jednom případě šlo o podezření na zdravotní obtíže po konzumaci párků v rohlíku, epidemiologickým šetřením však byla souvislost vyloučena. Před prázdninami jsme odebrali 28 vzorků zmrzlin, 13 jich nevyhovělo limitům pro obsah Enterobacteriaceae, což svědčí o nedostatcích v hygieně výroby. Ve sledovaném období bylo uloženo 12 pokut ve výši 31…
 • Ještě nezačaly prázdniny, zmrzlinář už ale musel zavřít
  Občas naše výživáře zaskočí něco, s čím snad ani nemohli počítat. Tento zmrzlinový stánek v Pardubicích (Havlíčkova/Palackého tř.) poslední týden školního roku skutečně překvapil. Není snad ani nutné psát, co vše zde není v pořádku, stačí jen si představit jeden malý prostor, kde je toto vše, skladování surovin, výroba zmrzliny, prodej, mytí pomůcek… a k tomu následujících pár fotografií.Že se tento stánek zavřít musel, o tom žádná, ani jsme nečekali na výsledky laboratorního rozboru odebraných vzorků zmrzlin. Že bude zahájeno správní…
 • Provozovny stravovacích služeb v květnu 2023
  V měsíci kvetoucích šeříků provedli naši výživáři celkem 71 kontrol v provozovnách stravovacích služeb v Pardubickém kraji. Rozložení kontrol je vidět zde: Z tohoto počtu byly dvě kontroly provedeny na základě podnětu občanů na nehygienické podmínky v provozovnách, v obou případech to byly podněty oprávněné a následoval zákaz podávání pokrmů a nařízení sanitárních opatření. Další dvě kontroly byly provedeny na základě podezření na zdravotní potíže v možné souvislosti s konzumací pokrmů, souvislost sice nebyla prokázána, ale v obou provozovnách byly shledány…
 • Provozovny stravovacích služeb v dubnu 2023
  V dubnu provedli naši výživáři kontroly v 71 provozovnách stravovacích služeb. Rozložení kontrol je vidět zde: V jednom případě se jednalo o podnět občanů, v dalším případě šlo o zdravotní obtíže v pravděpodobné souvislosti s konzumací sushi – více tady: Na Haldě Pardubice. Celkem bylo uloženo 16 pokut ve výši 37.000 Kč a deseti provozovatelům bylo za menší závady písemně domluveno. V jedné provozovně byla nařízena sanitace a dvě byly na místě uzavřeny – ve všech 3 případech byla velmi rychle…
 • V restauraci bydlela rodina, museli zavřít a dát vše do pořádku
  EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál. V tomto případě byli hygienici přivoláni z důvodu onemocnění jedné ze zákaznic – akutní otrava uváděná do možné souvislosti s konzumací pokrmu. Součástí kontroly bylo i odebrání vzorků, laboratorní rozbor byl zaměřen na patogenní bakterie, na jejich toxiny a na histamin (ukazatel nevhodného skladování rybího masa). Nutno říct, že všechny výsledky rozboru byly následně negativní, což je pozitivní zpráva. Jinou věcí však byly…
 • Zavřela se jedna kavárna
  EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál. V této provozovně byly zjištěny natolik závažné nedostatky, že se muselo na místě bezodkladně vydat rozhodnutí o okamžitém uzavření. Důvody vedoucí k uzavření: zanedbaný úklid, nánosy staré špíny na podlahách, nečisté stěny, umyvadla, zařizovací předměty, v provozovně rozmístěno různé nářadí, hračky, osobní předměty, jízdní kolo, gril, slunečník, dekorace atd. Úsek pro zpracování syrového masa a vajec byl zarovnán použitým nádobím a náčiním se zbytky pokrmů,…
 • Chraňte se před klíšťaty!
 • Ukončení povinné izolace neznamená konec covidu-19
 • V další provozovně museli uklidit
  EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál. Hodně zanedbaný stav byl shledán v další restauraci. Na místě bylo zjištěno hrubé porušení základních hygienických předpisů, které mohlo ve svém důsledku vést k ohrožení zdraví spotřebitelů. Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Podlahy byly nečisté, povrch dlažby byl v kuchyni vytlučen. Stěny byly místy nečisté, potřísněné pokrmy a souvislou vrstvou mastnoty, v hrubé přípravně zeleniny bylo zjištěno velké množství poletujících a posedávajících…
 • Kontroly stravovacích služeb v březnu 2023
  V prvním jarním měsíci provedli výživáři v našem kraji celkem 82 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho ve 4 případech to bylo na základě podnětu ze strany veřejnosti. Bez závad bylo pouze 18 kontrol. Za zjištěné závady bylo uloženo 12 pokut ve výši 31.500 Kč, 10 x bylo řešeno domluvou. V jedné provozovně to bylo tak špatné, že musel být vydán zákaz činnosti, hygienici restauraci zavřeli na místě. Rozložení kontrol je vidět v tabulce: V rámci preventivního hygienického dozoru jsme…
 • Zkoušky znalosti hub na KHS Pardubického kraje jaro 2023
  Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 16. 5. 2023. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB. Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. 1. 2022 je účinná nová vyhláška  MZe č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory…
 • Nabídka pracovního místa
  Pozice: Odborný referent hygienické služby – oddělení hygieny obecné a komunální; zástup za mateřskou dovolenou na dobu určitou. Místo výkonu práce: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
 • Očkování zachraňuje životy – odkaz na internetovou stránku Evropské unie k celoživotnímu očkování
  více zde https://vaccination-protection.ec.europa.eu/index_cs
 • Kontroly stravovacích služeb – únor 2023
  V únoru provedli výživáři v našem kraji 77 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Rozložení je vidět v tabulce: Ve 2 případech byly šetřeny zdravotní potíže po zkonzumovaných pokrmech (asijské jídlo, chlebíčky), V případě chlebíčků nebyla zjištěna žádná pochybení při jejich výrobě a prodeji, v asijském bistru byly zjištěny závady, týkající se manipulace s potravinami a pokrmy a byla uložena sankce. Ostatně sankcí bylo uloženo víc, celkem 19 ve výši 121.000 Kč. V 8 případech byly závady na místě řešeny domluvou. Ta…
 • Zamrazování masa v provozovnách stravovacích služeb
  Může se nebo nemůže zamrazovat maso v provozovnách stravovacích služeb? Za určitých podmínek ano. Přehledné a srozumitelné vysvětlení je na webu Jídelny.cz. Najdete zde: Zamrazování masa.Zdroj: https://www.jidelny.cz/, autor Ing. Pavel Ludvík Foto: KHSOdbor HV a PBU 13. 2. 2023 EDIT: Na webu Jídelny.cz je k tématu zamrazování masa ještě dodatek ve článku „Zeptali jsme se odborníka na hygienu“ z 1. 11. 2021: Máme šoker. Je možné v něm zmrazit maso, které přišlo do stravovacího provozu chlazené, a nestihli jsme ho zpracovat?…
 • Výsledky kontrol v provozovnách stravovacích služeb v kraji za leden 2023
  V prvním letošním měsíci provedli naši výživáři v kraji celkem 71 kontrol různých provozoven stravovacích služeb, rozložení viz tabulka. Většina kontrol byla provedena jako plánovaná, 10 na základě oznámení činnosti v provozovně za účelem zaregistrování do databáze provozoven v ČR a tentokrát 3 kontroly byly provedeny na základě upozornění na obecné zdravotní potíže po konzumaci pokrmů. Bez závad bylo shledáno 20 provozoven, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 17 pokut ve výši 44.500 Kč, v 11 případech bylo možné prohřešky vyřešit domluvou na místě. Ve 2 případech…
 • Doporučení MZČR k omezení výskytu onemocnění dýchacích cest pro obecnou populaci a pro zdravotnická zařízení a zařízení poskytovatelů sociálních služeb.
 • Provozovny stravovacích služeb – kontroly na konci roku 2022
  V listopadu a prosinci provedli naši výživáři celkem 120 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, rozložení je vidět v tabulce. Bez jakýchkoliv závad bylo tentokrát 49 kontrol, což je cca 41 %.  V tomto období byly závady v 6 provozovnách řešeny domluvou, ve 34 případech byly uloženy pokuty ve výši 81 500 Kč. Ve dvou případech neuklízeli dostatečně, proto bylo nařízeno provedení sanitačních opatření. Některá zjištění nás v terénu občas výrazně překvapí. Například tyto skladové zásoby v provozovně. Datum kontroly bylo 1. 12. 2022. Ze kdy…
 • Doporučení HH pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb pro podzimní a zimní období
 • Zákaz uvádění plastových výrobků na trh/do oběhu
 • Klamání spotřebitele – kontroly používání masa a sýrů v provozovnách stravovacích služeb v Pardubickém kraji
  V podzimních měsících byl na všech hygienických stanicích v ČR prováděn cílený zdravotní dozor, zaměřený na dvě oblasti. Sýry v pokrmech podávaných v provozovnách stravovacích služeb – konkrétně zda sýr označený v názvu pokrmu je opravdu sýr a nikoliv rostlinná náhražka, a samozřejmě zda různé druhy sýrů, deklarované v jídelním lístku, odpovídají použitým surovinám. Druhou oblastí bylo maso – zda maso uvedené v nabídce pro spotřebitele odpovídá použitým surovinám včetně zjišťování informací o původu a druhu masa. Těchto kontrol se zúčastnili i pracovníci z odboru hygieny výživy pardubické KHS.…
 • Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2022/2023
  https://www.ockovani-chripka.cz/o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD
 • Informace k očkování proti Covid-19
  Nejčastější otázky a odpovědi k očkování : https://covid.gov.cz/ Informační brožura Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Alkohol, drogy a mládež 2022 – kontroly v Pardubickém kraji
  V nedávných dnech proběhla celostátní akce Policie ČR Alkohol, drogy a mládež 2022. Již několikátým rokem se kromě PČR zúčastňují i pracovníci Celní správy, České obchodní inspekce a i pracovníci hygienických stanic. Letošní akce v Pardubickém kraji proběhla ve dnech 26. – 27. 10., za KHS byly zkontrolovány některé restaurace, hospody, bary, vinárny nebo kluby ve městech Pardubice, Přelouč, Chrudim, Hrochův Týnec, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Choceň, Česká Třebová, Žamberk, Letohrad a v obcích Písečná a Rosice. Pracovníci KHS provedli 40 kontrol plnění…
 • Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v říjnu 2022
  V říjnu provedli naši výživáři celkem 108 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, rozložení je vidět v tabulce. Bez jakýchkoliv závad bylo 45 kontrol, což možná není mnoho, ale pro nás je to poměrně pěkné číslo. Někdy jsou zjišťovány jen drobné závady, kdy stačí projednání s provozovatelem, některé nedostatky lze řešit domluvou, je-li kontrole přítomen provozovatel, jindy se musí uložit pokuty. V říjnu bylo řešeno domluvou 10 kontrol, ve 27 případech se ukládala pokuta v celkové výši 83.000 Kč. Ve dvou případech byly nedostatky natolik závažné, že se…
 • Zkoušky ze znalosti hub 3. 11. 2022
  Termín zkoušek ze znalosti hub byl stanoven na 3. 11. 2022 od 10:00 hodin. Zkoušky se budou konat na KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, v zasedací místnosti. Veškeré informace najdete ZDE. Zveřejněno na úřední desce dne 21. 10. 2022Svěšeno z úřední desky dne 3. 11. 2022
 • Kontroly v provozovnách stravovacích služeb v našem kraji v měsíci září 2022
  Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v září 2022 V prvním měsíci nového školního roku provedli pracovníci z oddělení hygieny výživy 71 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Polovina těchto kontrol proběhla ve vyvařujících restauracích, ale zaměřili jsme se i na tzv. uzavřený typ stravování – závodní kuchyně a výdejny, nemocnice, ústavy, domovy pro seniory. Typ provozovny Počet kontrol restaurace (vyvařující) 35 výčepy, bary, pivnice, vinotéky, čajovny 9 pevné stánky 2 občerstvení, bufety, cukrárny 6 stravování zaměstnanců jako hlavní činnost – vyvařující kuchyně,…
 • Prázdniny a kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji
  V letních měsících byl náš dozor zaměřen hodně na zmrzliny a na stánky v rekreačních oblastech, ale kontroly probíhaly i v jiných typech provozoven stravovacích služeb. Výroba a prodej zmrzliny byly kontrolovány v 52 provozovnách, odebráno bylo 51 vzorků, z toho 22 jich bylo závadných. Ve všech případech se jednalo o bakterie čeledi enterobacteriaceae, které svědčí o porušování osobní či provozní hygieny, o chybách v technologii přípravy zmrzliny, o nedostatečné sanitaci v provozovně či výrobníku zmrzliny. Celkem bylo o prázdninách uloženo 42 pokut ve výši 103.500 Kč, v 5…
 • Výpis ze zákona č. 65/2017 – povinnosti pro provozovny stravovacích služeb
  Výpis pro provozovny stravovacích služeb najdete zde. Celé znění zákona např.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-65
 • Doporučení KHS používat ochranu dýchacích cest
  Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nových případů onemocnění Covid-19, KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích doporučuje veřejnosti při návštěvách ambulantní zdravotní péče, dále minimálně u osob navštěvující klienty v pobytových zařízeních sociálních služeb a pacienty hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení nosit po celou dobu návštěvy respirátor (bez výdechového ventilu) třídy FFP2 či nanoroušku a dodržovat i další hygienická opatření, jako jsou důkladné mytí či dezinfekce rukou. Je nezbytné zdůraznit, že ochranný účinek respirátoru závisí na jeho řádném použití, kdy musí…
 • Očkování 2. posilovací dávkou proti covid-19
  Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí k podání druhé posilovací dávky na základě doporučení EMA a České vakcinologické společnosti ČLS JEP, a to s platností od pondělí 18. července 2022. Druhá posilovací dávka bude dostupná pro všechny osoby nad 18 let. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje aplikace především osobám nad 60 let a mladším rizikovým pacientům. Rozhodnutí se týká podání druhých posilovacích dávek mRNA vakcín Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna). více zde https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-pondeli-18-cervence-bude-mozne-ockovani-2-posilovaci-davkou-proti-covid-19/ Ministerstvo zdravotnictví apeluje na osobní zodpovědnost každého z nás a doporučuje nošení…
 • Opičí neštovice
 • Oznámení o uzavření pracovišť Krajské hygienické stanice
  Dne 14. 7. 2022 (čtvrtek) budou z technických důvodů uzavřena pracoviště Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Uzavření se týká pracoviště v Pardubicích a územních pracovišť v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí, včetně podatelen. Podání je v tento den možné učinit elektronicky do datové schránky: 23wai86, případně do elektronické podatelny: elektronicka.podatelna@khspce.cz
 • Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v červnu 2022
  V posledním měsíci před prázdninami provedli pracovníci z oddělení hygieny výživy 84 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Nejvíce kontrol proběhlo v restauracích, ale protože začala letní sezóna, kontrolovány už byly i stánky se zmrzlinami a s občerstvením, včetně odběru vzorků zmrzlin a pitné vody, zásobující stánky.Odebráno bylo celkem 37 vzorků zmrzlin, z toho bylo v 9 případech zjištěno překročení bakterií čeledi enterobacteriaceae, a 5 vzorků pitné vody, z nichž 3 byly závadné. S tím souvisí i uložené pokuty a opatření. Bylo…
 • Uzavření restaurace
  EDIT: Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál. Zákaz činnosti s ústním vyhlášením na místě znamená, že provozovatel musí ihned zavřít a dát všechny věci do pořádku. Otevřít může teprve tehdy, když hygienik znovu přijde na kontrolu a potvrdí, že vše život či zdraví ohrožující je odstraněno. K tomuto opatření nepřistupujeme příliš často, to už opravdu musí být stav natolik závažný, že by k ohrožení zdraví dojít mohlo. Tentokrát se jednalo se o restauraci, ve…
 • Hygienicko-protiepidemická doporučení MZ ČR stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022
 • Ukrajinsko-české komunikační karty zdravotnictví-pomůcka pro zdravotnické pracovníky se základními frázemi
 • Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb
  více zde https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
 • Karanténa a izolace od 31. 1. 2022
 • očkování a platnost certifikátu
 • Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ od 17.01.2022
  více informací zde: https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc
 • očkování dětí 5 – 11 let
 • Vánoce bezpečně- doporučení MZČR
 • systém O-T-N (očkování, test, prodělaná nemoc)
  systém O-T-N je soubor pravidel pro rozvolnění plošných ochranných opatření na základě stavu Očkování, negativního Testu nebo prodělané Nemoci ke stažení zde
 • Linka 1221 – pomoc s očkováním, certifikáty a cestovními náležitostmi
  Ohledně problémů s certifikáty a s příjezdovými formuláři se obracejte na bezplatnou linku Ministerstva zdravotnictví ČR 1221. Ze zahraničí volejte na číslo +420 226 20 1221. Linka s 350 operátory je vám k dispozici denně včetně víkendů od 8 do 19 hodin. S čím vším vám na tomto čísle pomohou? OČKOVÁNÍ Veškeré informace k procesu očkování Informace k registracím a rezervacím, včetně pomoci s jejich provedením Změna termínů očkování CERTIFIKÁTY (o očkování, testu a prodělané nemoci) Přihlášení do ocko.uzis.cz Problémy s aplikací Tečka/čTečka Špatně zadanými kontaktními údaji MEZINÁRODNÍ…
 • Očkování proti COVID-19 posilující dávka
  Proč se nechat očkovat?
 • Informace ke stažení certifikátu
  Návody
 • Kdo a jak se může očkovat?
  Letáky ke stažení
 • Certifikáty covid aplikace Tečka a čTečka !!
  Od 1. 7. budou státy Evropské unie a Srbsko přijímat Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti covid-19. Zároveň se také připravuje využití Covid Pasu v rámci ČR, např. pro vstup do provozoven služeb (prokázalo by se tak splnění pravidel ONT). Principem jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na covid-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo…
 • Česko očkuje
  K očkování se mohou registrovat osoby starší 12 let. Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat. Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se tak budou moci například…
 • Dovolená 2021
  informace pro cestovatele více zde https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021
 • Pravidla vstupu do České republiky
  více zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ v AJ : https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/
 • COVID portál
  detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě více zde https://covid.gov.cz/
 • Prodej nepotřebného majetku – osobní automobily – 2021
  Nabízíme k prodeji osobní automobily prostřednictvím aplikace ÚZSVM na stránkách : https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/74383 https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/70813
 • Antigenní testování
  Od 4. do 18. prosince 2020 probíhá dobrovolné antigenní testování u pedagogických pracovníků. Od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá dobrovolné antigenní testování pro všechny občany ČR – cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 více informací zde https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani
 • Informace pro nemocné a osoby v karanténě
  https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi Mám-příznaky-onemocnění-covid-19 Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-nákazou-covid-19
 • Informační linka MZ – COVID 19
  Celostátní informační linka je dostupná na čísle 1221 a je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.  
 • Aktuálně o koronaviru
  více na stránkách MZČR:   https://koronavirus.mzcr.cz/
 • COVID-19 informace
  Ministerstvo zdravotnictví ČR:    https://koronavirus.mzcr.cz/ Odběrová centra: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ SZÚ: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Pravidla pro překračování státních hranic: web Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx  
 • Pravidla základní hygieny po záplavách
  Povodně základní informace 2020
 • Ministerstvo zdravotnictví definovalo podmínky pro letní tábory v době epidemie koronaviru
  https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-definovalo-podminky-pro-letni-tabory-v-dobe-epidemie-koronaviru/
 • Covid – 19 : Mimořádná opatření a usnesení vlády
  aktualizované informace zde: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 • Covid-19
  bezpečné používání OOP při poskytování lůžkové zdravotní péče covid_19_oop_oblekani_svlekani sociální služby a hospicová péče, bezdomovectví  http://www.szu.cz/tema/prevence/socialni-sluzby problematika pitné vody, odpady a kanalizace  http://www.szu.cz/tema/prevence/odpady-kanalizace    
 • Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu
  https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-a-povinnosti-za-nouzoveho-stavu/
 • COVID-19 Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři)
  informace zde
 • SZÚ – Desatero o látkových rouškách
  23.03.2020 Desatero o látkových rouškách
 • SARS koronaviry mohou přežít na nebaleném pečivu
  23.03.2020 Upozornění SZÚ – SARS koronaviry mohou přežítit na nebaleném pečivu
 • Doporučení SZÚ pro dekontaminaci nákupních košíků va vozíků
  23.03.2020 Doporučení pro dekontaminace nákupnich voziků
 • Infolinka pro osoby s postižením sluchu
  Infolinka s online přepisem pro osoby s postižením sluchu
 • Jak správně používat dezinfekční prostředky
  20.03.2020 Pravidla pro správnou dezinfekci
 • COVID-19 – aktuální informace
  nový web MZČR  – vše o koronaviru:    více zde SZÚ  http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Zprávy o situaci v anglickém jazyce – situation reports WHO   http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports Ve věci cestování do zahraničí lze nalézt další informace na webu Ministerstva zahraničních věcí
 • Doporučení Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19
  13.03.2020 Doporučení NRL FCM SZÚ pro prodej nebalených potravin a gastro provozovny po dobu vyhlášené pandemie COVID 19
 • Informace ke koronaviru COVID-19 (krizová linka)
  v pracovní dny 07.00-19.00, o víkendu 07.00-19.00 Telefon: +420 602 730 251 V pracovní dny lze volat rovněž na telefonní čísla protiepidemických oddělení (Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí), uvedená v rubrice Kontakty  
 • Hravě o pohlavních chorobách – „HOP“
  HOP je název preventivního programu pro základní a střední školy, který Krajská hygienická stanice realizuje ve školách pardubického okresu. Jeho cílem je diskutovat o rizikovém sexuálním chování, informovat žáky o chorobách přenášených intimními kontakty a způsobech, jak se před nimi chránit. Kondom totiž není vždy spolehlivou ochranou, přestože jeho použití patří mezi základní preventivní opatření. V roce 2019 jsme na téma infekčních nemocí přenášených krví a pohlavním stykem informovali zábavnou formou více než 800 žáků a studentů. Zdůrazňujeme, že partnerská věrnost…
 • Nová doporučení pro výživu – referenční hodnoty potravin (DACH) 2019
  Společnost pro výživu vydala aktualizované 2. vydání publikace Referenční hodnoty pro příjem živin (DACH).  Publikace je určena pro odborníky ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, školství a všech dalších oborů zabývajících se problematikou výživy člověka.  
 • Příprava pokrmů metodou sous-vide, vaření ve vakuu – 1. díl
  Připravili jsme pro vás malý seriál o kuchařské technice SOUS-VIDE. Dnes o tom, co to vlastně je. V poslední době se stále častěji můžete setkat s poměrně novou kuchařskou metodou, sous-vide (z francouzštiny, v překladu znamená „ve vakuu“). Při tomto způsobu přípravy pokrmů se potraviny připravují ve vzduchotěsném umělohmotném obalu ve vodní lázni s řízenou teplotou. Většinou jde o několik hodin při přesně vypočítané teplotě, která je nižší než bod varu. Nejčastěji jde o teplotu v rozmezí 55–90°C. Během úpravy dochází…
 • Evropský antibiotický den (EAAD)
  Evropský antibiotický den připadá každoročně na 18. listopad a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí. KHS Pardubického kraje informuje veřejnost o celoevropské kampani za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem. K dispozici ke stažení materiály v tiskové kvalitě k EAAD (zdroj SZÚ, ECDC): více zde Primary care – Patient Flyer_CZE
 • Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce HAD 2019 v ČR
  Na celém území České republiky v termínu 26. 8. – 1. 9. 2019 proběhlo druhé kolo kontrolně-preventivní akce Policie ČR  a Úřadu vlády ČR pod názvem: „Hazard, alkohol a děti 2019“ (HAD) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Českou obchodní inspekcí, Celní správou ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a dalšími subjekty. Zpráva o akci za krajské hygienické stanice v České republice je k dispozici na webu MZ ČR zde: Výsledky druhého kola HAD 2019 Foto: archiv KHS Jelínková, HV a PBU Pardubice
 • Vyjádření k průběžnému monitoringu kvality pitné vody ve skupinovém vodovodu Polička
  Vyjádření – průběžný monitoring kvality pitné vody v Poličce
 • Herpesviróza ryb
  K výskytu herpesvirózy ryb v Pardubickém kraji KHS sdělujeme: onemocnění herpesviróza kaprů Koi je druhově specifické onemocnění zvířat (kaprů Koi)  a není přenosné ze zvířete na člověka. Tzn., že člověk, pokud byl v kontaktu s virovým agens způsobující nemoc kaprů, neonemocní. Informace k onemocnění ryb a výskytu ohnisek najdete na stránkách SVS Pardubického kraje: https://www.svscr.cz/
 • Bioplasty
  Do tržní sítě České republiky se v posledních 2 letech dostávají předměty pro styk s potravinami vyrobené  z plastů, do kterých se přidává bambus či  jiná „přírodní“ látka.  Pro běžného spotřebitele nejsou snadno identifikovatelné jako výrobky z plastu, jelikož  jsou  často nazývány  „přírodními“, „ekologickými“, „biologicky snadno rozložitelnými“ či „šetrnými k životnímu prostředí“.   Jde o různé typy kuchyňského nádobí nebo pomůcky pro domácnost, které jsou určeny pro opakované použití – například talíře, misky, hrnečky, dětské servírovací sady či kelímky s víčky. Mají podobný vzhled jako melaminové…
 • 4.-5.10.2019 Výstava hub v Pardubicích
  Výstava je jako každý rok spojena s mykologickým poradenstvím a je možné se zúčastnit zajímavých odborných přednášek. Akce je vhodná mimo jiné i pro zájemce o zkoušku znalostí hub na KHS Pardubického kraje.
 • Akce „Hazard, alkohol a děti 2019“ v Pardubickém kraji
  Již několikátý rok se koná celostátní akce Policie ČR a Úřadu vlády pod názvem „Hazard, alkohol a děti“ (HAD). Při kontrolách spolupracuje policie s celníky, hygieniky, obchodní inspekcí, hasiči a dalšími subjekty. Cílem akce je především prevence, tedy předcházení protiprávního jednání na úseku patologických jevů u dětí, spolupráce s provozovateli nabízejícími alkohol a tabákové výrobky, osvěta. Kontroluje se zejména dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu, cigaret, nelegálních drog a dodržování zákazu umožnit hazardní hraní dětem (do 18 let věku). Více o…
 • Zmrzliny před prázdninami
  Zatímco školákům začínají prázdniny, hygienikům přibývá „letní práce“. Všude už se otevírají různé stánky s občerstvením nebo se zmrzlinou, kterým všechny hygienické stanice věnují zvýšenou pozornost. Pracovníci KHS Pardubického kraje se na hlavní zmrzlinovou sezónu spojenou s odběry vzorků zmrzlin a ledových tříští teprve chystají, ale i tak již provedli nějaká šetření. Celkem bylo v našem kraji ke dnešnímu dni provedeno 43 kontrol stánků, kaváren, restaurací a jiných provozoven stravovacích služeb, kde se připravuje a prodává zmrzlina. Výsledky odebraných vzorků zatím…
 • Zkoušky ze znalostí hub podzim 2019
  Přijímání přihlášek k podzimnímu termínu zkoušek bylo uzavřeno. Další termín bude vyhlášen na jaře 2020. Podzimní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 24.9.2019. Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940. Zkoušky znalosti hub lze absolvovat na místně…
 • 31. květen – Světový den bez tabáku
  Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně poslední květnový den Světovým dnem bez tabáku, aby tak upozornila veřejnost, že rakovina plic, na kterou umírá v Evropě nejvíce lidí ze všech nádorových onemocnění, je zbytečná. Kromě toho kouření souvisí s celou řadou dalších onemocnění, zejména dýchacího a oběhového systému. Přijďte si s námi o prevenci kouření, závislosti a zdravém životním stylu popovídat v pátek 31.5. do Pardubické nemocnice. Jaká je úmrtnost na rakovinu plic v České republice a v Pardubickém kraji se také…