Krajská hygienická stanice

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  20. 1. 2021 – 8:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 41 097 / aktuálně nemocných: 8 248

okres PA13 737 /aktuálně nemocných: 2 232

okres CR: 9 813 / aktuálně nemocných: 2 595

okres SY: 8 018 /aktuálně nemocných: 1 606

okres ÚO: 9 529/aktuálně nemocných: 1 815

Počet potvrzených vyléčených z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  32 433  

Počet zemřelých na COVID-19 z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  416

Počet karantén dnes vydaných KHS: 599

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 54 094

Další informace lze vyhledat na internetové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.