Krajská hygienická stanice

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  10. 4. 2021 – 8:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 80 731 / aktuálně nemocných: 7 475

okres PA27 780 /aktuálně nemocných: 2 210

okres CR: 17 971/ aktuálně nemocných: 1 552

okres SY: 14 375 /aktuálně nemocných: 1 866

okres ÚO: 20 608 /aktuálně nemocných: 1 847

Počet potvrzených vyléčených z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  72 201

Počet zemřelých na COVID-19 z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou: 1055

Počet karantén dnes vydaných KHS: 271

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 90 327

Další informace lze vyhledat na internetové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.