Krajská hygienická stanice

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  5. 12. 2020 – 8:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území PA kraje: 23741 / aktuálně nemocných: 9216

okres PA7604 /aktuálně nemocných: 3507

okres CR: 5672/aktuálně nemocných: 3675

okres SY: 5012 /aktuálně nemocných: 1222

okres ÚO: 5453/aktuálně nemocných: 812

Počet potvrzených vyléčených z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  14296  

Počet zemřelých na COVID-19 z celkového počtu osob  s potvrzenou nákazou:  229

Počet karantén dnes vydaných KHS: 253

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 37 047

Další informace lze vyhledat na internetové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.