Alkohol, drogy a mládež 2022 – kontroly v Pardubickém kraji

V nedávných dnech proběhla celostátní akce Policie ČR Alkohol, drogy a mládež 2022. Již několikátým rokem se kromě PČR zúčastňují i pracovníci Celní správy, České obchodní inspekce a i pracovníci hygienických stanic.

Letošní akce v Pardubickém kraji proběhla ve dnech 26. – 27. 10., za KHS byly zkontrolovány některé restaurace, hospody, bary, vinárny nebo kluby ve městech Pardubice, Přelouč, Chrudim, Hrochův Týnec, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Choceň, Česká Třebová, Žamberk, Letohrad a v obcích Písečná a Rosice.

Pracovníci KHS provedli 40 kontrol plnění požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který upravuje mimo jiné i podmínky podávání alkoholu a prodeje cigaret v provozovnách stravovacích služeb.

Stručné shrnutí těchto požadavků pro provozovny stravovacích služeb najdete zde.

Ze 40 kontrol bylo 14 bez jakýchkoliv závad. V 10 případech nebyla provozovna označena grafickou značkou zákazu kouření, ve stejném počtu případů chyběl text zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. V jednom případě byla provozovna používána jako kuřácké zařízení, což je v dnešní době zcela nelegální.

Při kontrolách byly zjištěny i jiné hygienické nedostatky, netýkající se zákona 65/2017, v jednom případě byly dokonce natolik závažné, že bylo přistoupeno k okamžitému uzavření provozovny.

Drobné závady byly řešeny na místě domluvou nebo byly uloženy blokové pokuty, v několika případech bylo nebo bude zahájeno správní řízení o přestupku.

Co jsme při kontrolách například viděli?

U vstupu musí být provozovna označena zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ dle přílohy zákona 65/2017, konkrétně: velikost nejméně 12 x 16 cm, obdélníkový tvar s poměrem stran 3:4, s bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“. Jako například tady v Chrudimi.

Což tak úplně nepochopili v Přelouči, kde stejná grafická značka ve stejně vyšisované podobě byla zjištěna již v předchozích letech.

Což už ale vůbec nepochopili v jedné pardubické provozovně, kde nebyl vůbec žádný zákaz kouření. Ani v grafické podobě, ani ve skutečnosti.

K prodeji alkoholu mladistvým jsou v zákoně 65/2017 také přesné pokyny: Na místě jeho prodeje musí být umístěn pro spotřebitele zjevně viditelný text ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
Což bylo v pořádku například v této pardubické provozovně.

V tomto podniku dokonce mladistvému v době kontroly alkohol nenalili (a na rozdíl od některých jiných provozoven dobře udělali).

V některých provozovnách nás čekala jiná nemilá překvapení. Kupříkladu v této přeloučské provozovně netekla voda ani u jednoho umyvadla, ani na záchodě pro personál, ani v kuchyni.

Nebo v jiné přeloučské provozovně nebylo až tak dobře podívat se pod výčepní stůl. Podlahy a stěny mají být čisté, hladké, beze spár, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty… nádoby na odpad by měly být uzavíratelné…

Požadavky vyplývající ze zákona 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek kontrolují pracovníci KHS při všech kontrolách, nejen při této společné celostátní akci.

Foto KHS

Odbor hygieny výživy 14. 11. 2022

Další výsledky kontrol ZDE.