Alkohol, drogy a mládež 2022 – kontroly v Pardubickém kraji

V nedávných dnech proběhla celostátní akce Policie ČR Alkohol, drogy a mládež 2022. Již několikátým rokem se kromě PČR zúčastňují i pracovníci Celní správy, České obchodní inspekce a i pracovníci hygienických stanic.

Letošní akce v Pardubickém kraji proběhla ve dnech 26. – 27. 10., za KHS byly zkontrolovány některé restaurace, hospody, bary, vinárny nebo kluby ve městech Pardubice, Přelouč, Chrudim, Hrochův Týnec, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto, Choceň, Česká Třebová, Žamberk, Letohrad a v obcích Písečná a Rosice.

Pracovníci KHS provedli 40 kontrol plnění požadavků zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který upravuje mimo jiné i podmínky podávání alkoholu a prodeje cigaret v provozovnách stravovacích služeb.

Stručné shrnutí těchto požadavků pro provozovny stravovacích služeb najdete zde.

Ze 40 kontrol bylo 14 bez jakýchkoliv závad. V 10 případech nebyla provozovna označena grafickou značkou zákazu kouření, ve stejném počtu případů chyběl text zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. V jednom případě byla provozovna používána jako kuřácké zařízení, což je v dnešní době zcela nelegální.

Při kontrolách byly zjištěny i jiné hygienické nedostatky, netýkající se zákona 65/2017, v jednom případě byly dokonce natolik závažné, že bylo přistoupeno k okamžitému uzavření provozovny.

Drobné závady byly řešeny na místě domluvou nebo byly uloženy blokové pokuty, v několika případech bylo nebo bude zahájeno správní řízení o přestupku.

Co jsme při kontrolách například viděli?

U vstupu musí být provozovna označena zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“ dle přílohy zákona 65/2017, konkrétně: velikost nejméně 12 x 16 cm, obdélníkový tvar s poměrem stran 3:4, s bílým pozadím, černým okrajem a s kruhem s červeným okrajem, červeným šikmým pruhem a s černou hořící cigaretou na bílém pozadí a černými tiskacími písmeny „KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO“. Jako například tady v Chrudimi.

Což tak úplně nepochopili v Přelouči, kde stejná grafická značka ve stejně vyšisované podobě byla zjištěna již v předchozích letech.

Což už ale vůbec nepochopili v jedné pardubické provozovně, kde nebyl vůbec žádný zákaz kouření. Ani v grafické podobě, ani ve skutečnosti.

K prodeji alkoholu mladistvým jsou v zákoně 65/2017 také přesné pokyny: Na místě jeho prodeje musí být umístěn pro spotřebitele zjevně viditelný text ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET. Text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm.
Což bylo v pořádku například v této pardubické provozovně.

V tomto podniku dokonce mladistvému v době kontroly alkohol nenalili (a na rozdíl od některých jiných provozoven dobře udělali).

V některých provozovnách nás čekala jiná nemilá překvapení. Kupříkladu v této přeloučské provozovně netekla voda ani u jednoho umyvadla, ani na záchodě pro personál, ani v kuchyni.

Nebo v jiné přeloučské provozovně nebylo až tak dobře podívat se pod výčepní stůl. Podlahy a stěny mají být čisté, hladké, beze spár, ve kterých by se mohly hromadit nečistoty… nádoby na odpad by měly být uzavíratelné…

Požadavky vyplývající ze zákona 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek kontrolují pracovníci KHS při všech kontrolách, nejen při této společné celostátní akci.

Foto KHS

Odbor hygieny výživy 14. 11. 2022