Nezařazené

Zdroj objektivních informací – nově na MedLike

CropperCapture[405]

25. ledna 2017 se v Praze konala 1. Národní konference o zdravotní gramotnosti, kde se  sešli nejvyšší představitelé lékařské odborné veřejnosti zastupující oblast ochrany a podpory veřejného zdraví.
Na konferenci se diskutovala špatná úroveň zdravotní gramotnosti v České republice, která vyplynula z reprezentativního průzkumu prováděného v devíti zemích EU. Ze studie vyplynulo, že ČR zaujímá z hlediska zdravotní gramotnosti předposlední místo, následovaná je pouze Bulharskem, viz graf níže. Mezi další velmi diskutovaná témata patřila dezinformačnost veřejnosti, na které se významně podílí média, neboť často do jedné roviny staví renomované vědecké odborníky vedle laiků opírajících se o vlastní názory. Jedním z úkolů, který přispěje ke zdravotní gramotnosti české populace jsou zdroje tříděných ověřených informací. Novinkou je v této oblasti MedLike provozovaný Národní lékařskou knihovnou. Jedná se o webové stránky, na kterých lze najít vybrané spolehlivé informace o zdraví a nemocech.

Zdravotní gramotnost populace je klíčem k moderní medicíně. Jedině tak lze totiž zajistit do budoucna dostatek finančních prostředků pro léčbu těch, kdo je skutečně potřebují na rozdíl od těch, kdo s nimi ze své negramotnosti plýtvají.

Doporučeno: zdravotnigramotnost.cz

Zdravotní gramotnost v ČR – výsledky komparativního reprezentativního šetření. ČLČ, 2016, 155, č. 5, s. 233 – 241CropperCapture[406]

zdrav-gramotnost-obsah