Rubriky

Poskytnutí informace Covid19

Na základě žádostí o informace poskytuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkazy na internetové…