Aktuality

Nutrivigilance – zdravotní bdělost nad potravinami

Objevila se u vás nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny? – TUTO SKUTEČNOST MŮŽETE OHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FORMULÁŘE na » http://nutrivigilance.szu.cz/.

Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci vybraných druhů potravin. V současnosti se CZVP zabývá jejich analýzou, hodnocením souvislostí a případnou zpětnou komunikací s cílem vyjasnit poskytnuté informace.bolest-bricha

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 2. čtvrtletí 2015

V měsících duben – červen 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 278 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 33 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 10 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 3 byly provedeny v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 84 pokut v celkové výši 244.000 Kč.
V sedmi případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem odstranění nejzávažnějších nedostatků a v 11 případech bylo nařízeno provedení sanitace.

Kuchyň

 

015 - kuchyň

Kuchyň

009 - kuchyň

Větrací mřížka v mrazícím zařízení

větrací mřížka mrazáku

Poklad v lednici…

lednice  ve skladu

Lednice ve výčepu

lednice ve výčepu

Přejete si zabalit s sebou? není problém máme dost menuboxů…

menuboxy ve sprše vedle WC

Hotelová kuchyň

Restaurace v hotelu - kuchyň

Šatna pro kuchaře

šatna

Šatna pro kuchaře

šatna 1

Šatna pro kuchaře

šatna 3

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Seminář „Jak vyučovat první pomoc“

metodika-PP

Dne 16. června se uskuteční v prostorách krajského úřadu seminář se zaměřením na nejdůležitější témata o první pomoci v teorii i v praktickém nácviku při modelových situacích.  Obsah semináře je koncipován v rozsahu nezbytném pro školní vzdělávací plány základních a středních škol.
Neváhejte využít možnost upevnit si znalosti a dovednosti o poskytování první pomoci včetně nácviku práce s automatickým defibrilátorem, lékárničkami a resuscitačním modelem pod vedením vysokoškolské pedagožky PhDr. Jitky Reissmannové, Ph.D. (katedra Výchovy ke zdraví, PeDf MU v Brně). Bližší informace naleznete zde » v pozvánce.

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v březnu 2015

V březnu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 92 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 10 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 5 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.
Celkem bylo uloženo 20 pokut v celkové výši 33.800 Kč.
Ve třech případech bylo nařízeno uzavření provozovny  za účelem úklidu a odstranění nejzávažnějších nedostatků.

VSTUP DO SKLEPAúklidová komora ve výdejně jídelpodlahaknedlíky chlazené na rampě, nechráněné proti kontaminacizamražené maso dodané do provozovny jako chlazené

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v únoru 2015

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

V únoru 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů. Netýká se školních a předškolních zařízení.
Celkem bylo uloženo 21 pokut v celkové výši 50.800 Kč.
V jednom případě byl nařízen sanitární úklid celé provozovny (zjištěn nepořádek, špína, plísně na stěnách) a dvakrát byla nařízena likvidace potravin (konkrétně potravin neznámého původu, potravin se změněnými vlastnostmi a potravin a pokrmů skladovaných po době spotřeby).

 

01 Chrudim šatna personálu

02 Chrudim v kuchyni

Chladící box před sanitací…

03 Chrudim chladící box

… a po sanitaci

04 Chrudim chladící box po sanitacei

Podlahy a stěny před sanitací…

05 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni

a po sanitaci…

06 Chrudim podlaha a stěna v kuchyni po sanitaci

V jiné provozovně… vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo…

07 Chrudim vnitřek mycího zařízení na nápojové sklo

a stav radiátoru v kuchyni…

07 Chrudim radiátor ÚT v kuchyni

Ještě jinde – výroba zmrzliny – přípravna:

09 Svitavy, skladování stavebního materiálu v přípravně zmrzliny

…a neoznačování načatého balení zmrzliny… asi to tak úplně jahodová nebyla… a kdy byla otevřena a dokdy má být spotřebována, to už dnes neví nikdo…

08 Svitavy představa o značení načatého balení zmrzliny

Přehled činnosti v dalších obdobích najdete ZDE.