Krajská hygienická stanice

Kontrolní činnost v provozovnách stravovacích služeb v říjnu 2023

Never ending story. Syrová vajíčka skladujeme vždy odděleně od čehokoliv, co už se dále dostatečně tepelně neopracovává. Musíme předpokládat, že na syrových vejcích, v nich i na obalech MOHOU být přítomny patogenní bakterie!

V říjnu uskutečnili naši výživáři celkem 107 kontrol. Rozložení je vidět v tabulce. Z těchto kontrol jich bylo 49 zcela bez jakýchkoliv závad.

Většina kontrol byla plánovaných, jen 3 byly provedeny na základě podnětu občanů a jedna na základě podezření na zdravotní potíže po konzumaci jogurtu (nebylo potvrzeno, žádné závady nezjištěny).

V měsíci říjnu také proběhla akce Policie ČR Alkohol, drogy a mládež, kdy se pracovníci KHS spoluúčastnili na kontrolách se zaměřením na povinnosti provozovatelů ohledně prodeje cigaret a alkoholu a na předepsané označování provozoven ohledně zákazu kouření a prodeje cigaret a alkoholu mladistvým.

V tomto měsíci bylo uloženo celkem 20 finančních pokut v celkové výši 48 000 Kč, v 11 případech byly drobné přestupky řešeny písemnou domluvou.

V jedné provozovně jsme museli nařídit provedení sanitárního úklidu pro nepořádek, nedostatečný průběžný úklid.


V měsíci říjnu probíhal v našem kraji úkol zaměřený na klamání spotřebitele, konkrétně na značení látek způsobujících alergii nebo nesnášenlivost v podávaných pokrmech. V rámci tohoto úkolu bylo odebráno celkem 13 různých pokrmů, u 8 z nich nebyli spotřebitelé nijak seznámeni s obsahem alergenů, které však byly v pokrmech laboratorně prokázány.

Pokud jde o preventivní dozor, vydali výživáři celkem 17 závazných stanovisek k projektovým dokumentacím potravinářských podniků, z toho ve 4 případech nebylo možné vydat souhlasné stanovisko. Předložené projekty se týkaly několika prodejen potravin, několika občerstvení, výdejen jídla, tento měsíc byla řešena i kavárna, moštárna, výroba dortů, stravování v penzionu a další. Do provozu jsme uváděli 10 provozoven, jen v 1 případě si musí s kolaudací počkat do doby odstranění nedodělků. Otevírala se např. prodejna potravin, výdejna jídel, sklady, vinotéky, restaurace a rychlá občerstvení.

S čím jsme se tento měsíc v terénu potkali. Například se špatným skladováním – zamrazování, neznačení, společné skladování neslučitelných potravin apod.

Nijak neoznačené a nezakryté zchlazené pokrmy

Nedostatečně nebo nijak neznačené zamražené pokrmy a polotovary…

Zamražené původně chlazené maso
Zamražené původně čerstvé knedlíky bez jakéhokoliv označení

Skladování zbytků z rautu!!

Povrchy mají být čisté, hladké, omyvatelné…

Každá provozovna by měla mít nějaký svůj sanitační řád – jak a čím a jak často se co a kde má průběžně uklízet.

Těžko říct… tyto prostory slouží jako šatna, jako úklidovka, jako sklad nápojů, jako skladiště nábytku a všeho možného…

Při úklidu je ale potřeba koukat nejen kolem sebe, ale i nad sebe a pod – například pod výčep.

Základem ovšem je, aby vůbec byly vytvořeny podmínky pro osobní a provozní hygienu! Tady si asi ruce jednoduše neumyjete :).

Odbor HV a PBU dne 10. 11. 2023

FOTO KHS