Krajská hygienická stanice

V bufetu v Chrudimi museli uklidit

Listopadová kontrola bufetu Salinka v Chrudimi nedopadla pro provozovatele dobře.

Provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. Povrchy některých zařizovacích předmětů (chladicích a mrazicích zařízení, stolku pod robotem, pracovních stolů, manipulačního vozíku) byly znečištěné s nalepenými nečistotami, místy měly poškozené povrchy – odřené nátěry, rez.  V provozovně byla znečištěná podlaha se smetím, zejména pod a za zařizovacími předměty. Povrchy některých el. zásuvek, vypínačů a el. kabelů byly znečištěné. Malba na stěnách byla znečištěná a místy se olupovala (manipulační chodba, sklad, přípravna zeleniny, umývárna nádobí, pod výdejním okénkem). Kolem oken a v rozích stěn v kuchyni byla černá plíseň. Povrch odkladní desky pod robotem byl znečištěný s olupujícím se nátěrem. Zárubně dveří měly poškozený nátěr s viditelnou rzí. Konstrukce chladicích zařízení ve skladu potravin byly značně prorezavělé. V místě přechodu z manipulační chodby do prodejního úseku byla na podlaze široká spára s hrubým betonem. Vzhledem k zjištěným skutečnostem byla v provozně nařízena sanitace.

Dále bylo zjištěno, že zde nebyla zprovozněna úklidová místnost a hrubá přípravna zeleniny s tekoucí teplou vodou. Kabina jediného personálního WC byla uzamčena z důvodu poruchy a personál používal WC pro zákazníky. U umyvadla v předsíni WC netekla teplá voda.

Byla zjištěna pochybení při manipulaci s potravinami a pokrmy: Na pracovním stole v kuchyni byla společně uložena syrová vejce v papírových proložkách a usmažené řízky (potraviny musí být chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné pro lidskou spotřebu). V době kontroly byly na stole ve výdejním úseku na talířích uloženy hotové pokrmy, u kterých byla naměřena teplota +26 °C (smažené vepřové a kuřecí řízky, smažené rybí filé, smažený holandský řízek). Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 °C. Ve skladu potravin byly uloženy ve dvou sklenicích sušené houby bez jakéhokoli značení. Jednalo se tedy o potravinu neznámého původu a provozovatel ještě ke všemu neměl osvědčení orgánu ochrany veřejného zdraví, prokazující znalost hub.

V tomto případě muselo být ze strany hygieniků nařízeno provedení sanitárního úklidu, s provozovatelem bylo projednáno napravení stavu a byla uložena pokuta. Následná kontrola prokázala odstranění zjištěných závad, snad se již nebudou opakovat.

Oddělení HV a PBU, územní pracoviště Chrudim, 11. 11. 2023

FOTO KHS

Další články s tématem kontrol v provozovnách stravovacích služeb jsou ZDE.

Po uplynutí 6 měsíců od zveřejnění konkrétní provozovny bude příspěvek anonymizován, fotodokumentace bude využita jako edukační materiál.