Krajská hygienická stanice

Kontroly provozoven stravovacích služeb v září 2023

V září bylo ještě krásné počasí, naši výživáři pokračovali v kontrolách jak v pevných provozovnách, tak i ve stáncích včetně odběru vzorků zmrzlin.
Celkem bylo v září provedeno 77 kontrol, rozložení je zřejmé z tabulky.

Z toho 4 kontroly byly provedeny na základě podnětů občanů a jedna na základě podezření na zdravotní potíže po kozumaci pokrmu – což se sice neprokázalo, ale závady na místě svědčily o tom, že „hygieně“ nebyla tak zcela věnována pozornost.
V tomto měsíci jsme museli uložit 19 finančních pokut v celkové výši 45 000 Kč, sedm případů bylo řešeno domluvou. V 6 případech bylo nařízeno provést sanitární úklid, ve 3 byla činnost pozastavena až do odstranění závad, což se týkalo zejména odebraných vzorků nevyhovujících zmrzlin a pitné vody ve stáncích.

Pokud jde o preventivní hygienický dozor, bylo vydáno 12 stanovisek k projektům potravinářských podniků (např. prodejna, cukrářská výrobna, obchodní centrum, kavárny, výroba sirupů, moštárna, závodní stravování atd.), z toho ve 4 případech nemohl být vydán souhlas. Místních šetření za účelem zahájení činnosti v potravinářských podnicích se výživáři zúčastnili ve 13 případech (sklady, kebab, pizzerie, bufet, asijská restaurace, pekařství, výdejna jídel, penzion a další), z toho 2x nebyl provoz připraven do užívání.

Fotookénko ze září ukazuje opět stálice mezi závadami.

Například nedostatečný úklid…

Nebo neustále se opakující nevhodná manipulace s potravinami…

Syrová vejce nemohou být uložena spolu s párky (ty se jen lehce ohřejí), nebo s upečeným trhaným masem. Je tu nebezpečí kontaminace.

Ani nudle připravené k podávání nemohou být takto všude…

Nevhodné zamražování, neznačení výrobků či surovin…

Odbor HV a PBU, 4. 10. 2023

FOTO KHS