Krajská hygienická stanice

Kontroly v provozovnách stravovacích služeb v našem kraji v měsíci září 2022

Kontroly provozoven stravovacích služeb v našem kraji v září 2022

V prvním měsíci nového školního roku provedli pracovníci z oddělení hygieny výživy 71 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Polovina těchto kontrol proběhla ve vyvařujících restauracích, ale zaměřili jsme se i na tzv. uzavřený typ stravování – závodní kuchyně a výdejny, nemocnice, ústavy, domovy pro seniory.

Typ provozovnyPočet kontrol
restaurace (vyvařující)35
výčepy, bary, pivnice, vinotéky, čajovny9
pevné stánky2
občerstvení, bufety, cukrárny6
stravování zaměstnanců jako hlavní činnost – vyvařující kuchyně, výdejny a kantýny13
stravování v lůžkových zdravotnických zařízeních, lázních (nemocnice, LDN, lázeňská zařízení) a v zařízeních sociálních služeb6
Počet kontrol celkem:71

Bez jakýchkoliv závad bylo zjištěno 16 provozoven, v ostatních byly závady od drobných až po poměrně zásadní. V 6 případech stačilo řešit závady domluvou, ve 22 případech byly uloženy finanční sankce, celkem ve výši 54.000,- Kč.

Pokud jde o tzv. „preventivní hygienický dozor“, v září jsme posuzovali 14 projektových dokumentací potravinářských podniků (např. restaurace, bary, kavárny, prodejny potravin), z nichž ve 3 případech žádost neprošla a musí být předložena znovu. Účastnili jsme se 20 místních šetření k zahájení činnosti, ve 4 případech nebyly stavby připraveny k provozu a stavebníci je musí dokončit, než se vydá souhlas. Z nejzajímavějších akcí to byla například kolaudace pardubického Tesca po 3 letech rekonstrukce nebo zcela nová prodejna LIDL v Litomyšli.

Které ze závad potkáváme v terénu často.
Například nedostatečný úklid a sanitární opatření – podlahy, stěny, stropy, zařizovací předměty – musí být nepoškozené, čisté. Ne jako tady:

Soukromé předměty, oděvy, botky, deštníky apod. mají být v šatně personálu, úklidové pomůcky v úklidové komoře, nádoby s odpadem musí být uzavíratelné (a uzavřené).

Umyvadla pro osobní hygienu personálu musí být vybavena prostředky na hygienické mytí a osoušení rukou. Což rozhodně neumožňuje následující kohoutková baterie a papírové ubrousky položené na ní. Stačilo by málo – instalovat pákovou baterii, dávkovač mycího prostředku a nějaký zásobník na papírové utěrky.

Nesmí docházet ke křížení „čistých a nečistých“ pracovních postupů. Syrové maso může být kontaminováno bakteriemi, proto se také musí připravovat v samostatném pracovním úseku. Není tedy přípustné, aby na pracovní ploše pro jeho zpracování byly umístěny hotové pokrmy nebo potraviny určené již ke konzumaci, jakož ani příbory!

Všechny suroviny a potraviny musí být označené, sledovatelné „krok tam krok zpět“, musí být naprosto jasné a jednoznačné, oč jde, kdo je výrobce, jaké jsou skladovací podmínky, do kdy se musí spotřebovat… a další náležitosti. Krom toho žádné potraviny nemohou být skladovány přímo na podlaze (možná kontaminace prachem a nečistotami z podlahy, znemožnění úklidu). A ještě navíc – houby z vlastního sběru mohou být jen od člověka, který má osvědčení KHS, prokazující znalost hub.

Vždy nás potěší, když přijdeme někam, kde to prostě umí.

Foto KHS

Odbor hygieny výživy a PBU KHS 2022

Další výsledky kontrol ZDE.