Krajská hygienická stanice

Zkoušky znalosti hub

Přihlášku ke zkouškám najdete ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA

Podklady pro zkoušky:

 • Vyhláška 397/2021 Sb. – část HOUBY:
 • – požadavky pro houby, členění, označování, jakost, uvádění do oběhu
 • – Příloha 14 – Členění hub na skupiny a podskupiny
 • – Příloha 15 – seznam volně rostoucích hub určených k přímému prodeji nebo k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely
 • Výpis ze zákona 110/1997 Sb.:
 • – Odborná a zdravotní způsobilost, osvědčení a jeho platnost
 • Vyhláška 475/2002 Sb. o zkoušce znalosti hub
 • – Náležitosti žádosti, vlastní zkouška, osvědčení
 • – Příloha 2 – seznam rozlišovaných jedovatých hub
 • Zákon 258/2000 Sb. – výpis:
 • – Povinnost provozovatele stravovacích služeb, používajícího k přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z vlastního sběru

Průběh zkoušky

Informace o termínech zkoušek:

Jaro 2023

Podzim 2023