Krajská hygienická stanice

Výsledky kontrol v provozovnách stravovacích služeb v kraji za leden 2023

V prvním letošním měsíci provedli naši výživáři v kraji celkem 71 kontrol různých provozoven stravovacích služeb, rozložení viz tabulka.

Většina kontrol byla provedena jako plánovaná, 10 na základě oznámení činnosti v provozovně za účelem zaregistrování do databáze provozoven v ČR a tentokrát 3 kontroly byly provedeny na základě upozornění na obecné zdravotní potíže po konzumaci pokrmů.

Bez závad bylo shledáno 20 provozoven, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 17 pokut ve výši 44.500 Kč, v 11 případech bylo možné prohřešky vyřešit domluvou na místě. Ve 2 případech byla nařízena sanitace a v tom nejhorším případě bylo vyhlášeno okamžité uzavření na místě.

Pokud jde o preventivní dozor, v lednu bylo posouzeno 26 projektových dokumentací potravinářských podniků (kavárny, pekárny, bistra, pizzerie a kebaby), z toho v 5 případech musel být projekt přepracován nebo doplněn. Za zmínku stojí kupříkladu hodně rozsáhlá akce – další část projektu rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Pardubice nebo stavba Magnum II rovněž v Pardubicích. K zahájení činnosti bylo vydáno 6 stanovisek (z toho ve 2 případech zatím nebylo odsouhlaseno pro nedodělky). Z významnějších akcí lze uvést například uvedení stavby do zkušebního provozu – revitalizace letního stadionu v Pardubicích.

Některé stálice mezi zjišťovanými závadami – nedostatečný úklid, stavebně technické závady, společné skladování neslučitelných potravin, zamražování potravin…

Například tato baterie u umyvadla v kuchyni by si zasloužila očistit.

Nebo tato stěna. Má být hladká, beze spár, nesmí se zde usazovat prach, nesmí se to sypat…

Poměrně častým nešvarem je, že se nikdo nepodívá při úklidu dolů, POD.

Opakovaně zjišťované zamražování potravin – výrobce určí nějakou skladovací teplotu, dobu spotřeby nebo minimální trvanlivost – zamražením v provozovně je porušeno vše, co výrobce určil a za co zodpovídal. Většinou je změněna i kvalita těchto původně čerstvých surovin, ne každý umí zamražovat tak, aby nedošlo k porušení suroviny. Zejména u chlazeného masa dojde při nešetrném zamražení ke vzniku velkých krystalků ledu, které potrhají buňky svaloviny.

Ani párečky nelze zamražovat.

Syrová vajíčka (stejně jako syrové maso) nemohou být uložena společně s čímkoliv, co se už bez další úpravy může konzumovat, je tu značné nebezpečí bakteriální kontaminace.

Někdy nás ale může překvapit něco „nového“, například toto novoroční překvapení. Prodávat pečivo přímo z jakéhosi nevybaveného přívěsu na staveništi, bez zajištění základních podmínek pro tuto činnost, bez podmínek pro osobní a provozní hygienu, bez možnosti ochránit své produkty před prachem a jinými nečistotami, tato představa provozovatele se ukázala jako zcela scestná. A ještě k tomu přímo pod okny KHS. Chcete-li předejít podobné situaci se zákazem činnosti a s pokutou, radši se běžte předem na hygienu poradit. Ať už to je kdekoliv v ČR.

Zpracoval: Odbor HV a PBU 3. 2. 2023

Foto: KHS

Další výsledky kontrol ZDE.