Zkoušky znalosti hub na KHS

Zkoušky znalosti hub na KHS Pardubického kraje jaro 2023

Zkoušky znalosti hub na KHS

Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 16. 5. 2023. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS na adrese Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB.

Upozorňujeme na skutečnost, že od 1. 1. 2022 je účinná nová vyhláška  MZe č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány, kde v § 12 a 13 jsou požadavky na členění hub (Příloha 14), označování, senzorické vlastnosti, požadavky na skladování a prodej atd., nově je upraven seznam volně rostoucích hub, včetně volně rostoucích hub určených pouze k dalšímu průmyslovému zpracování pro potravinářské účely v Příloze 15. Všechny tyto požadavky je nutné ke zkoušce znát.

Foto Tereza Tejklová