Zkoušky znalosti hub v roce 2024

Zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se budou konat na podzim 2024. Pokud by se přihlásilo více zájemců, bude termín vypsán aktuálně i dříve.

Podrobné informace o zkouškách najdete zde.