Dotaz na stánek s pečivem

Otázka:

Dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem na rozsah hygienického vybavení uvažovaného prodejního stánku s pečivem. Stánek by byl na hranici pozemku areálu naší pekárny, velikostí odpovídající velkému lodnímu kontejneru.

Prodávaný sortiment: Čerstvé pečivo, káva, nápoje…

Je v tomto případě nutné zajistit ve stánku tekoucí vodu, sociální zařízení atd…?

Naše odpověď:

Ano, pracovníci ve stánku musí mít dostupné hygienické a sanitární zázemí, něco stačí s ohledem na docházkovou vzdálenost třeba na pracovišti v pekárně, něco musí být přímo na místě. Pracovník se musí převlékat, musí mít někde oděv a soukromé předměty. Musí mít možnost používat WC pro potravináře. Jestliže chcete prodávat nebalené potraviny a připravovat kávu a čaj s sebou, požadujeme ve stánku i dřez na mytí pomůcek a samostatné umyvadlo na ruce s přívody studené a teplé vody. A nakonec musí mít možnost někde nabrat vodu na úklid a nezávadně ji následně zlikvidovat, mít někde mimo potraviny uložené pomůcky na úklid. Atd.

Doporučujeme nakreslit si celkovou situaci a půdorys stánku – včetně rozmístění zařizovacích předmětů – a přijít si konkrétní návrh zkonzultovat na místně příslušné pracoviště KHS, oddělení hygieny výživy. V Pardubickém kraji (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) vždy pondělí a středa 8 – 11, 13-17 hodin. Také záleží na tom, zda stavební úřad bude chtít od KHS závazné stanovisko, například k územnímu souhlasu nebo k ohlášení, to je dobré si zjistit předem.

Věříme, že v případě stánku s pečivem nehrozí nešvar mnoha provozovatelů stravovacích služeb, kteří pečivo takto nehezky zamražují.

Odbor HV a PBU KHS Pardubického kraje, 15. 8. 2023

Foto archiv KHS

Další dotazy nebo odpovědi najdete zde: Pro širokou veřejnost