Popíjí ve vaší hospodě alkohol omladina

Popíjí ve vaší hospodě alkohol omladina?

Popíjí ve vaší hospodě alkohol omladina

Z vašich dotazů:

Měl bych dotaz ke konkrétní situaci prosím. Provozujeme restauraci, bistro, včetně zahrádky a rád bych se zeptal. Pokud je skupina lidí, kde je dospělý člověk 18+ a zakoupí si alkoholické nápoje, které následně předá před námi mladistvým, jak máme nadále postupovat? Kdo je za tuto problematiku zodpovědný?

My, kteří na to přihlížíme? Máme tuto skutečnost někam předat?

Dotyčný, který alkoholické nápoje předal mladistvým za naší přítomnosti? Máme tuto skutečnost někam předat?

Prosím o vysvětlení. Případně prosím o přeposlání na správné oddělení k řešení, děkuji. Velmi děkuji za odpověď.

Naše odpověď:
Vámi popisované jednání naplňuje minimálně znaky skutkové podstaty přestupku podle § 35 odst. 1 písm. j) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (nejedná-li se o trestný čin podle § 204 trestního zákoníku podání alkoholu dítěti):

§ 35 Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

j) v rozporu s § 11 odst. 5 prodá nebo podá alkoholický nápoj osobě mladší 18 let. Oznámení přestupku můžete učinit orgánu Policie České republiky, který by měl věc prošetřit a zaprotokolovat. Přestupkové řízení vede obec v přenesené působnosti dle § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb.    

K uvedenému viz např.: https://www.policie.cz/clanek/alkohol-mladez.aspx


Více zde:
Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Foto: archiv KHS