Krajská hygienická stanice

Zprávy a výsledky šetření

Tisková zpráva – MZČR (31. 8. 2015)

Letak ke stažení v pdf. (barva, 2. str)

CropperCapture[180]  CropperCapture[179]

Kolik živin mají ve skutečnosti školní obědy v ČR Na začátku školního roku je obvyklé věnovat se školnímu stravování. Vyjadřují se politikové, různí odborníci i úplní laikové. Média vyjádření prezentují s povděkem, zejména když jde o kritické komentáře. Zřídka se ale dozvíme, co je objektivní základ tvrzení. Studie obsahu nutrientů v pokrmech ze školního stravování ve školním roce 2015/16, provedená na pokyn hlavního hygienika ČR, ve spolupráci SZÚ, hygieniků a dalších odborníků, poskytuje zajímavý analytický pohled, možná trochu překvapivý, na situaci v ČR. Jednoduše, školní stravovování není tak špatné, ale je pořád co zlepšovat.