Zkoušky ze znalosti hub 31.8.2021

Termín pro zkoušky znalosti hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na 31.8.2021. Zkoušky se budou konat na pracovišti KHS Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice, od 9:00 hodin. Předem je nutné zaslat na adresu KHS přihlášku (elektronicky, poštou, osobně). Informace a podklady najdete zde: ZKOUŠKY ZE ZNALOSTI HUB.