Rubriky

List of related pages

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Pracovníci oddělení  vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Více zde… Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí:…

Problematika hygieny výživy

Problematika hygieny výživy Pracovníci oddělení hygieny výživy vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění v provozovnách stravovacích služeb ve všech typech potravinářských podniků…

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání vykonávají státní zdravotní dozor nad zdravotní nezávadností předmětů běžného užívání a dodržováním hygienických požadavků u jejich výrobců, dovozců a prodejců. Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí: materiály a předměty…

Legislativa

Právní předpisy Evropských společenství: – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin…

Doporučené odkazy

Zásady správné výrobní a hygienické praxe – část I (HACCP) Zásady správné výrobní a hygienické praxe – část II (HACCP) Formulář sebehodnocení – pdf Formulář sebehodnocení – doc Formulář HACCP pro malé provozy – pdf Formulář HACCP pro malé provozy…

Pro širokou veřejnost

Příprava pokrmů metodou sous-vide, vaření ve vakuu | 20.11.2019 Výsledky 2. kola kontrol v rámci akce HAD 2019 v ČR | 10.9.2019 Bioplasty | 1.8.2019 Akce „Hazard, alkohol a děti 2019“ v Pardubickém kraji | 23.7.2019 Zmrzliny před prázdninami |…

Problematika hygieny předmětů běžného užívání

Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí: materiály a předměty určené pro styk s potravinami hračky kosmetické prostředky výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin Více o činnostech…

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání vykonávají státní zdravotní dozor nad zdravotní nezávadností předmětů běžného užívání a dodržováním hygienických požadavků u jejich výrobců, dovozců a prodejců. Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí: materiály a předměty určené…

Legislativa

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání jsou stanoveny v § 21, 26 až 29 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v následujících nejdůležitějších právních předpisech: Nařízení…

Doporučené odkazy

Oznamování závažných nežádoucích účinků kosmetických přípravků:http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/oznamovani-zavaznych-nezadoucich-ucinku-kosmetickych-pripravku_2953_5.html

List of related posts