Rubriky

List of related pages

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

HYGIENA VÝŽIVY Pracovníci oddělení  vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Více zde… PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ Předmětem běžného užívání se dle zákona…

Problematika hygieny výživy

Problematika hygieny výživy Pracovníci oddělení hygieny výživy vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy ES a zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění v provozovnách stravovacích služeb ve všech typech potravinářských podniků…

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny výživy provádí státní zdravotní dozor nad dodržováním hygienických požadavků v provozovnách stravovacích služeb. Další činnosti oddělení hygieny výživy: zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech…

Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Nařízení ES č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin Nařízení Evropského parlamentu a…

Doporučené odkazy

Co musí obsahovat projektová dokumentace potravinářského podniku pro posouzení KHS Zásady správné výrobní a hygienické praxe – část I (HACCP) Zásady správné výrobní a hygienické praxe – část II (HACCP) Formulář sebehodnocení – pdf Formulář sebehodnocení – doc Formulář HACCP…

Státní zdravotní dozor v oblasti hygieny výživy

Indicko nepálská restaurace – kontrola nedopadla vůbec dobře Kebab v Pardubicích – uzavřen na místě Uzavření asijského bistra v Lázních Bohdaneč Kontrolní činnost v květnu 2024 Uzavření Císařského hostince Kontrolní činnost v dubnu 2024 Kontroly v březnu 2024 Kontroly v…

Pro širokou veřejnost

Příležitostný prodej potravin a občerstvení Dotaz na popíjení alkoholu v hospodě Šatny a potravinářské podniky – legislativa Zamrazování masa v provozovnách stravovacích služeb 13.2.2023 Příprava pokrmů metodou sous-vide, vaření ve vakuu | 20.11.2019 Bioplasty | 1.8.2019 Zmrzliny před prázdninami |…

Problematika hygieny předmětů běžného užívání

Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí: materiály a předměty určené pro styk s potravinami hračky kosmetické prostředky výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin Více o činnostech…

Čím se zabýváme

Pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání vykonávají státní zdravotní dozor nad zdravotní nezávadností předmětů běžného užívání a dodržováním hygienických požadavků u jejich výrobců, dovozců a prodejců. Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí: materiály a předměty určené…

Legislativa

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání jsou stanoveny v § 21, 26 až 29 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v následujících nejdůležitějších právních předpisech: Nařízení…

List of related posts