Krajská hygienická stanice

Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014

S odkazem na usnesení vlády ČR ze dne 16. ledna 2013 č. 39 o Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013-2014 uvádíme níže uvedenou informaci:

Ve druhém pololetí roku 2015 neměla Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích žádné poradní orgány a pracovní týmy, rovněž neměla smluvně zajištěny služby poradců, konzultantů, analytiků, advokátních kanceláří či jiných externích poradenských společností.

V Pardubicích dne 18.3.2016