Krajská hygienická stanice

Úhrada za poskytování informací žadatelům

Sazebník úhrad nákladu vynaložených v souvislosti s poskytováním informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je stanoven v souladu s nařízením vlády c. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník nezahrnuje náhradu pracovního casu spojeného s příslušným úkonem s výjimkou rozsáhlého vyhledávání informací. Platnost od 1.srpna 2007.

Sazebník úhrad nákladu

Vynaložených v souvislosti s poskytováním informací pořízení kopií:

 • jednostranná kopie A4 (černobílá) – 2,00
 • oboustranná kopie A4 (černobílá) – 3,00
 • jednostranná kopie A3 (černobílá) – 3,00
 • oboustranná kopie A3 (černobílá) – 5,00

Pořízení kopií prostřednictvím počítačové tiskárny:

 • jednostranná kopie A4 (černobílá) 1,00
 • oboustranná kopie A4 (černobílá) 1,50

Opaření technických nosičů

 • CD – 12,00
 • disketa – 9,00

Odeslání informací – poštovní služby – dle platného poštovního sazebníku České pošty, a.s.,

 • balné 20,00
 • obálka (dopisnice) 3,00

Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 • sazba za 1 započatou hodinu 250,- Kč

KHS Pardubického kraje nebude po žadateli požadovat úhradu nákladu, vzniklých na základě žádosti, do výše 30 Kč.
Pouhé nahlížení žadatele do spisu bude poskytováno bezplatně.
Je zakázáno kopírování a další úkony na vlastní technické nosiče žadatele!
Úhrady se vybírají přímo proti vydání příjmového pokladního dokladu, zpravidla při převzetí informace oprávněnou osobou.
Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.