Úhrada za poskytování informací žadatelům

Sazebník úhrad nákladu vynaložených v souvislosti s poskytováním informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je stanoven v souladu s nařízením vlády c. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník nezahrnuje náhradu pracovního casu spojeného s příslušným úkonem s výjimkou rozsáhlého vyhledávání informací. Platnost od 1.srpna 2007.

Sazebník úhrad nákladu

Vynaložených v souvislosti s poskytováním informací pořízení kopií:

 • jednostranná kopie A4 (černobílá) – 2,00
 • oboustranná kopie A4 (černobílá) – 3,00
 • jednostranná kopie A3 (černobílá) – 3,00
 • oboustranná kopie A3 (černobílá) – 5,00

Pořízení kopií prostřednictvím počítačové tiskárny:

 • jednostranná kopie A4 (černobílá) 1,00
 • oboustranná kopie A4 (černobílá) 1,50

Opaření technických nosičů

 • CD – 12,00
 • disketa – 9,00

Odeslání informací – poštovní služby – dle platného poštovního sazebníku České pošty, a.s.,

 • balné 20,00
 • obálka (dopisnice) 3,00

Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 • sazba za 1 započatou hodinu 150,00

KHS Pardubického kraje nebude po žadateli požadovat úhradu nákladu, vzniklých na základě žádosti, do výše 30 Kč.
Pouhé nahlížení žadatele do spisu bude poskytováno bezplatně.
Je zakázáno kopírování a další úkony na vlastní technické nosiče žadatele!
Úhrady se vybírají přímo proti vydání příjmového pokladního dokladu, zpravidla při převzetí informace oprávněnou osobou.
Veškeré poskytování informací bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a se zřetelem na ochranu osobnosti a osobních údajů.