Krajská hygienická stanice

Problematika hygieny předmětů běžného užívání

Předmětem běžného užívání se dle zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí:

  1. materiály a předměty určené pro styk s potravinami
  2. hračky
  3. kosmetické prostředky
  4. výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou výrobků uvedených výše a potravin

Více o činnostech v problematice předmětů běžného užívání