Krajská hygienická stanice

Legislativa

Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora předmětů běžného užívání jsou stanoveny v § 21, 26 až 29 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v následujících nejdůležitějších právních předpisech:

  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
  • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích
  • Vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let