Aktuality

Zkouška znalostí hub 2019

Foto Bc. Tereza Tejklová, archiv

Přihlašování zájemců na tento termín bylo k 5.6.2019 uzavřeno. Další termín bude 24.9.2019.

Termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11.6.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Zkoušky znalosti hub lze absolvovat na místně příslušné hygienické stanici podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby, jde-li o ustanoveného odpovědného zástupce právnické osoby. Informace o termínech zkoušek najdete na webech jednotlivých hygienických stanic – a nově částečně i na webu České mykologické společnosti ZDE: https://www.myko.cz/clanek1839/.

Foto Tereza Tejklová archiv

Informace k výsledkům veterinárních hygienických kontrol polského hovězího masa

Značení masa v restauracích

Informace k celé situaci s hovězím masem z Polska můžete sledovat na webu Státní veterinární správy ČR.

5.2.2019 Informace k výsledkům kontrol

6.2.2019 Došetřování v pražských restauracích

7.2.2019 Výsledky vyšetření

Názorná ukázka z restaurace z našeho kraje – balíčky i nádobky bez jakéhokoliv značení, bez popisu. Takto nelze. A je jedno, zda se jedná o maso hovězí nebo jiné.

Značení masa v restauracích

Značení masa v restauracích

Jelínková, odbor hygieny výživy a PBU

foto

Archiv KHS

 

 

Zkouška znalosti hub jaro 2019

zkoušky znalosti hub

Jarní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11.4.2019.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB

Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Foto archiv KHS