Rubriky

Nutrivigilance – zdravotní bdělost nad potravinami

Objevila se u vás nežádoucí zdravotní reakce po konzumaci potraviny? – TUTO SKUTEČNOST MŮŽETE OHLÁSIT PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE FORMULÁŘE na » http://nutrivigilance.szu.cz/. Od února 2015 je zpřístupněna široké veřejnosti beta verze webového portálu Nutrivigilance CZ pro hlášení nežádoucích zdravotních reakcí po konzumaci vybraných…

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v březnu 2015

V březnu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 92 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 10 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 5 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.Celkem…

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v únoru 2015

V únoru 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 81 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů. Netýká se školních a předškolních zařízení.Celkem bylo uloženo 21 pokut v celkové…

Kontroly stravovacích zařízení leden 2015

V lednu 2015 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 50 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 6 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů.Celkem bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 28.500,- Kč.Ve dvou případech byla…

Informace o přítomnosti alergenů v pokrmech

Od 13. prosince 2014 mají provozovatelé potravinářských podniků povinnost informovat spotřebitele o obsahu vybraných alergenů v potravinách i v pokrmech. Seznam těchto čtrnácti alergenů najdete v příloze II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. (Oprava textu…

Co se skrývá pod pojmem *provozovna stravovacích služeb*

„My nevaříme, my nejsme žádná provozovna stravovacích služeb!“  Slýcháváme často v barech, hernách, pivnicích… Co to tedy je. Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v…