Aktuality

Léto a zmrzliny

IMG-20170614-WA0003

Nastalo nám krásné léto, ten správný čas pro letní botky, šaty, výlety…a hlavně čas zmrzlin. Taková vanilková točená zmrzlina je symbolem léta a prázdnin, ale může být též spojena se zdravotními riziky. Nemám teď na mysli bolení v krku, ale střevní problémy způsobené mikrobiální kontaminací.

Většina výrobců ve stáncích s točenou zmrzlinou používá výrobu tzv. studenou cestou. To znamená smíchání sypkých surovin s vodou (nebo již zakoupené tekuté směsi)  a nalití do pákového výrobníku zmrzliny. Tento proces výroby, ač se zdá jednoduchý, může být spojen s určitými riziky. Ta spočívají zejména v nedokonalé hygieně celého výrobního procesu. Výrobník je nutné dokonale čistit a dezinfikovat, rozebrat do posledního šroubku a těsnění. Každý zapomenutý zbytek směsi je živnou půdou pro růst nežádoucích mikroorganismů jako jsou kvasinky, plísně, Listeria monocytogenes, Salmonella, koagulázopozitivní stafylokoky a enterobacteriaceae. Zejména občas zvýšený počet enterobacteriaceae jakožto indikátorových ukazatelů fekálního znečištění svědčí o tom, že výrobci vždy nezvládají všechna rizika spojená s výrobou a jejich výrobek není vždy zcela bezpečný. Enterobacteriaceae, běžně zvané enterobakterie, je rodově i druhově početná čeleď zahrnující gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky, z nichž většina žije v trávicím traktu obratlovců jako přirozená součást mikroflóry střeva. Většina z nich je nepatogenních, neškodných, ale některé jsou podmíněně patogenní a některé druhy jsou nebezpečnými původci vážných i smrtelných nemocí. Protože enterobakterie žijící ve střevě se s výkaly dostávají do vnějšího prostředí, jejich přítomnost (například ve vodě nebo finálním výrobku) ukazuje na fekální znečistění. Mezi enterobakteriemi nalezneme také fakultativní patogeny, které způsobují onemocnění jen u oslabených jedinců, a vyloženě obligátně patogenní organismy, které způsobují závažná onemocnění lidí i zvířat.

Samozřejmě, aby zmrzlina byla bezpečná, je nutná i vysoká míra osobní hygieny zaměstnanců – mytí rukou, čistý pracovní oděv a … Znalosti!

Pracovníci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích provádějí pravidelný dozor nad výrobci zmrzliny ve stáncích a v některých restauracích a odebírají vzorky zmrzlin jak k mikrobiologickému tak i chemickému testování. Výsledky laboratorních rozborů, prováděných  Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, svědčí o tom, že odebírané vzorky zmrzlin i např. ledových tříští ve většině případů vyhovují požadavkům nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. A těch pár hříšníků, kdy byly ve vzorcích zjištěny vyšší počty enterobacteriaceae, ti se nad sebou budou muset zamyslet. Naštěstí jsou všechny vyráběné zmrzliny v našem kraji po dlouhá léta bez záchytu nebezpečných patogenů (např. Salmonelly).

Tak si nerušeně užijte léto a dobrou chuť!

zmrzlina

Eva Horká, Svitavy 2017

Foto archiv KHS

Kontroly stravovacích zařízení v kraji v 1. pololetí 2017

V prvním pololetí roku 2017 provedli pracovníci odboru hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 459 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 45 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 21 kontrol bylo provedeno na základě podnětu občanů a 11 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků. Celkem bylo uloženo 89 pokut v celkové výši 229.500,- Kč. V 5 případech  byla činnost ze závažných důvodů pozastavena.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…

Letní grilování a jeho nástrahy

Letní grilování

Léto je tady a s ním velmi oblíbené grilování. Téměř každého napadne příjemný večer, posezení s kamarády či rodinou a také dobré jídlo, pití a zábava. To vše jsou důvody, které stojí za rostoucí oblibou grilování a obecně vaření venku. Je tedy dobré vědět, co dělat, aby na příjemně strávený letní večer nezůstaly nepříjemné vzpomínky související s „pobytem“ na toaletě, v horším případě v nemocnici.
Mezi nejčastěji používané potraviny ke grilování patří drůbeží, resp. kuřecí maso. Zmíněné nepříjemné vzpomínky na proběhlé grilování by mohly souviset s onemocněním po konzumaci jídel (v tomto případě grilovaného masa či s ním podávaných potravin) – např. se salmonelózou nebo kampylobakteriózou. Jedná se o tzv. alimentární nákazy, které vznikají po konzumaci potravin a pokrmů kontaminovaných (znečištěných) původci těchto nákaz. Obě tato onemocnění se projeví zhruba za 10 hodin až 2 – 3 dny a bývají provázené průjmy, křečemi v břiše, zvracením, nechutenstvím a teplotou. V některých případech musí být nemocný z důvodu vážných zdravotních obtíží, včetně dehydratace organizmu, hospitalizován.
Proč je grilování drůbežího (kuřecího) masa tak „rizikové“? S možnou přítomností původců uvedených alimentárních nákaz (Salmonella, Campylobacter) bychom měli počítat již při nákupu v obchodě. Kupujeme-li zároveň i jiné potraviny než syrové maso, musíme vždy již v nákupním košíku od sebe „oddělit“ syrové maso od takových potravin, které budeme konzumovat přímo, bez další tepelné úpravy, aby nedošlo k jejich „znečištění“. Při manipulaci se syrovým masem musíme dodržovat základní hygienická pravidla a dbát na to, aby nemohlo dojít k tzv. křížové kontaminaci, to znamená, aby syrové maso bylo vždy odděleně uložené (v nákupním košíku, při přepravě např. v tašce, doma v chladničce) od ostatních potravin, nože a prkénka používat jen pro přípravu syrového masa a po ukončení práce vše řádně omýt a nejlépe vydezinfikovat, včetně rukou. I při samotném grilování musíme dodržovat pravidla k zabránění křížové kontaminace tak, že na hotové pokrmy použijeme jiné prkénko, talíře a příbory než na syrové maso, gril a grilovací náčiní musíme udržovat v čistotě. Marinované maso musíme uchovávat v chladničce při teplotě nejlépe 4°C, dbát na jeho důkladné propečení, zvláště použijeme-li mletá masa. Marinády připravujeme vždy čerstvé, nenecháváme na další grilovací víkend. Neustále musíme dbát na správné mytí rukou, a to vždy před zahájením práce, při přechodu z jedné činnosti na jinou, po každém použití toalety a před manipulací s tepelně opracovanými pokrmy nebo potravinami podávanými bez úpravy (např. zeleninou nebo pečivem).

Letní grilování

Přejeme vám tedy dobrou chuť a příjemné léto!

MUDr. Eliška Říhová, Hana Eliášová
Chrudim 2017

Foto archiv KHS

Prevence nádorů prsu v 02

GRAF-CA prsu

Dne 1. června jsme se zúčastnili v O2 Dne zdraví, který firma pořádala pro své zaměstnance. Mamologickou poradnu jsme zajišťovali ve spolupráci s primářkou Mamodiagnostického centra v Pardubicích MUDr. Ivanou Hrnčířovou. Poradit se jak se efektivně chránit před rakovinou prsu nebo osobně konzultovat svůj problém přišlo na 30 žen. Ženy se dotazovaly na různé zvláštnosti a okolnosti lékařských vyšetření, např. na bezpečnost mamografu a RTG záření, na úhradu a limity zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, na možnosti léčby aj. Cíl, kterého jsme se snažili s MUDr. Hrnčířovou dosáhnout zejména, byl, aby si ženy osvojily správnou techniku samovyšetřování prsou a přijaly ji jako přirozenou součást své osobní hygieny. Díky tomu se významně zvyšuje šance případný nádor prsu včas odhalit. Ženy si mohly teorii samovyšetřování ihned ověřit na modelech prsou, v nichž byly více či méně nápadné (pohmatem) nádorové léze. Mamologickou poradnu pro tentokrát nevyužil žádný muž, přestože ani muži nebývají rakoviny prsu ušetřeni a technika vyšetřování žen by je mohla zajímat i z pozice zodpovědného partnera. Počet žen, které onemocní zhoubným nádorem prsu každoročně narůstá, avšak díky včasné diagnostice a léčbě jich stále méně zákeřnému onemocnění podléhá. V současnosti již bývá u mnoha žen po léčbě nádorů zachována kvalita života jako před onemocněním, přicházejí-li k lékaři včas. Doufáme, že jsme svou aktivitou k tomu také určitou měrou přispěli.

Mgr. Jana Nedbalová, KHS Pardubice

Spolehlivý zdroj informací o problematice nádrorů prsu najdete na www.mamo.cz

„Poslední típnutí“

smoking

V českých hospodách, restauracích, barech a na dalších veřejných místech se za několik málo hodin přestane kouřit. Nový tzv. protikuřácký zákon vstupuje v účinnost již zítra 31. května. O tom, co nová legislativa přinese a zda bude pro Čechy přínosem nebo komplikací, bude Ministerstvo zdravotnictví ČR v průběhu roku informovat ve vybraných českých městech v rámci kampaně Poslední típnutí.

Článek najdete na webu Ministerstva zdravotnictví: ZDE

J.J.

31.5.2017 nabývá platnost tzv. „protikuřácký zákon“

Nejčastější dotazy a odpovědi k němu.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, („protikuřácký zákon“) nahradí od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.

Nejčastější dotazy a odpovědi k němu najdete na webu Ministerstva zdravotnictví ZDE.

 

J.J.

SVS stahuje z trhu německé pudinkové dezerty, mohou obsahovat úlomky kovu

Zveřejněno na webu SVS: 26.04.2017

Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z prodeje pudinkové dezerty od německého výrobce Neuburger Milchwerke GmbH & Co. Německé dozorové orgány informovaly prostřednictvím systému rychlého varování RASFF ostatní členské země o přítomnosti kovového úlomku v balení dezertu. Německý výrobce proto stahuje několik druhů mléčných produktů vyrobených v období od 13. do 17. 3. 2017, které distribuoval i do ČR. Po stažení výrobku z trhu budou pudinkové dezerty vráceny zpět výrobci, nebo zlikvidovány.
Identifikace výrobků:
Název výrobce: Neuburger Milchwerke GmbH & Co., Neuburg a.d. Donau
Identifikační značka výrobce: DE BY 104 EG

Jedná se o dezerty s čokoládovo-vanilkovou a karamelovo-smetanovou příchutí prodávané pod značkou OMIRA s datem minimální trvanlivosti (DMT) do 8. 5. 2017, čokoládovo-vanilkové dezerty prodávané pod značkou obchodního řetězce Billa s DMT 8. 5. 2017 a karamelovo-smetanovou variantu téhož výrobku s DMT 9. 5. 2017. Jednotlivá balení výrobků mají hmotnost 150 g. Dle informací, které má SVS k dispozici, mělo být do ČR distribuováno zhruba 29.000 balení výrobků.
Kromě výše uvedených výrobků je z trhu stahován také produkt od německé mlékárny určený dětem balený následně českým provozovatelem společně s hračkou a prodávaný pod obchodním názvem KID´s World, hmotnost 70 g, DMT 16. 6. 2017 a 17. 6. 2017. Celkem mělo být do ČR dovezeno zhruba 16.000 kusů tohoto produktu.
Jednotlivé výrobky byly prodávány v síti obchodního řetězce Billa, prodejnách COOP, Flop, Hruška či Jednota a také řadou dalších menších obchodníků. Přesto, že není příliš pravděpodobné, že by se kovové úlomky nacházely ve větším množství balení, doporučujeme spotřebitelům, kteří by měli zmiňované dezerty doma, aby je vrátili v místě prodeje.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj:
https://www.svscr.cz/svs-stahuje-z-trhu-nemecke-pudinkove-dezerty-mohou-obsahovat-ulomky-kovu/

Dezert-Omira Dezert-Billa-1 Výrobek-KID´s-World