Aktuality

Kuřecí řízky z Brazílie

https://www.svscr.cz

Státní veterinární správa v rámci zpřísněných kontrol masa a masných produktů původem z Brazílie zjistila v Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina celkem dvě zásilky solených kuřecích řízků z této jihoamerické země obsahující nebezpečné bakterie Salmonella. Obě zásilky jsou v současné době stahovány z oběhu a bude zahájeno správní řízení o pokutě. Spotřebitelé, kteří zjistí, že výrobek zakoupili, jej mohou vrátit v místě prodeje. Čtěte zde:

https://www.svscr.cz/kontroly-svs-odhalily-salmonely-v-kurecim-mase-z-brazilie/

Varování před konzumací potraviny – Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji

Na webu Ministerstva zdravotnictví si můžete přečíst upozornění hlavního hygienika ČR na nebezpečné potraviny, tentokrát jde o „Sušená rajčata ve slunečnicovém oleji“ v konzervové sklenici o objemu 1062 ml, hmotnost 900g, šarže LP195, 13/07/2019. Výrobcem potraviny je CANNONE IND, ALIM. „Gli Antipasti“ S.p.A.-V.le R. Tamma Z.I. 71042 Ceringnola.

U vzorku této potraviny byla prokázána přítomnost humánních norovirů v takovém množství, které může způsobit onemocnění.

Inkubační doba onemocnění je 18-72 hodin, jako první příznak se objevují bolestivé křeče v břiše. Následuje zvracení, které dominuje zejména v prvních dnech nemoci, průjem, zvýšená teplota (není pravidlem), bolesti břicha, celková slabost, schvácenost. Stolice je řídká až vodnatá, avšak bez přítomnosti krve či hlenu. Příznaky odeznívají při nekomplikovaném průběhu spontánně během 3-7 dní.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/varovani-pred-konzumaci-potraviny-susena-rajcata-ve-slunecnicovem-oleji_13455_5.html

Sušená rajčata

Nově zveřejněno – Rádce školní jídelny č. 3

Odbor hygieny dětí a mladistvých zveřejňuje v doporučených odkazech další metodický materiál pro školní jídelny „Rádce školní jídelny č. 3″.

Mimo jiné se můžete dočíst zajímavé informace o kvalitě školních obědů (viz studie SZÚ, 2016), např.: školní obědy vyhovují hygienickým mezím pro rtuť a hliník, ale mají hodně niklu, často kadmia a občas i olova. Školní obědy mají málo hořčíku, ale dostatek selenu, zinku, mědi, chromu, molybdenu a manganu,…

 

 

Zdroj objektivních informací – nově na MedLike

CropperCapture[405]

25. ledna 2017 se v Praze konala 1. Národní konference o zdravotní gramotnosti, kde se  sešli nejvyšší představitelé lékařské odborné veřejnosti zastupující oblast ochrany a podpory veřejného zdraví.
Na konferenci se diskutovala špatná úroveň zdravotní gramotnosti v České republice, která vyplynula z reprezentativního průzkumu prováděného v devíti zemích EU. Ze studie vyplynulo, že ČR zaujímá z hlediska zdravotní gramotnosti předposlední místo, následovaná je pouze Bulharskem, viz graf níže. Mezi další velmi diskutovaná témata patřila dezinformačnost veřejnosti, na které se významně podílí média, neboť často do jedné roviny staví renomované vědecké odborníky vedle laiků opírajících se o vlastní názory. Jedním z úkolů, který přispěje ke zdravotní gramotnosti české populace jsou zdroje tříděných ověřených informací. Novinkou je v této oblasti MedLike provozovaný Národní lékařskou knihovnou. Jedná se o webové stránky, na kterých lze najít vybrané spolehlivé informace o zdraví a nemocech.

Zdravotní gramotnost populace je klíčem k moderní medicíně. Jedině tak lze totiž zajistit do budoucna dostatek finančních prostředků pro léčbu těch, kdo je skutečně potřebují na rozdíl od těch, kdo s nimi ze své negramotnosti plýtvají.

Doporučeno: zdravotnigramotnost.cz

Zdravotní gramotnost v ČR – výsledky komparativního reprezentativního šetření. ČLČ, 2016, 155, č. 5, s. 233 – 241CropperCapture[406]

zdrav-gramotnost-obsah

Kontroly stravovacích zařízení v kraji ve 4. čtvrtletí 2016

V měsících říjen – prosinec 2016 provedli pracovníci oddělení hygieny výživy KHS Pardubického kraje celkem 206 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, z toho 15 kontrol bylo opakovaných za účelem ověřit odstranění závad z předchozích šetření, 3 kontroly byly provedeny na základě podnětu občanů a 5 bylo provedeno v souvislosti s alimentárním onemocněním strávníků.

Celkem bylo uloženo 40 pokut v celkové výši 110.000,- Kč.

V 1 případě byl nařízen zákaz používání pitné vody pro mikrobiologickou závadnost.

Příklady toho, jak to zcela určitě vypadat nemělo…

Prevence nádorů prsu s nácvikem samovyšetření

croppercapture396

Touto cestou bychom ještě jednou rádi poděkovali MUDr. Ivaně Hrnčířové z Mamodiagnostického centra Pardubice, s.r.o. za věcný dar, který nám umožní v roce 2017 edukovat veřejnost v prevenci nádoru prsu s nácvikem samovyšetřování. Nabídka preventivních programů bude učiněna začátkem roku 2017 oslovením odborů sociálních věcí městských úřadů. Předpokládáme zapojení klubů maminek a dalších organizací. V případě zájmu se mohou organizace již nyní obracet zde.

croppercapture396