Aktuality

Provozovatelé stánků se zmrzlinou nebo s občerstvením musí také oznámit zahájení činnosti na KHS

16-08-11 005

Oteplilo se a pomalu se začínají otevírat různé sezónní stánky se zmrzlinou, s občerstvením… Opakovaně připomínáme, že povinnost oznámit zahájení činnosti se týká i provozovatelů stánků s občerstvením nebo zmrzlinou!
FORMULÁŘ  pro náš kraj najdete zde na webu – případně vždy na webu jiné místně příslušné KHS.

Týká se to i stánků při jednorázových akcích.

Pokuta za nesplnění této povinnosti byla navýšena na 50.000,- Kč, proto je lepší tuto povinnost akceptovat.

Povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, konkrétně čl. 6, odst. 2:

Každý provozovatel potravinářského podniku oznámí odpovídajícímu příslušnému orgánu každé zařízení podléhající jeho kontrole, které provádí činnost v jakékoliv fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, s cílem registrace každého takového zařízení. A to způsobem, který je dotyčným orgánem vyžadován.

Provozovatelé potravinářských podniků rovněž zajistí, aby příslušný orgán měl vždy aktuální informace o zařízeních, včetně oznámení každé významné změny činností a každého uzavření stávajícího zařízení.

Výrobci a prodejci potravin mají tuto povinnost k Státní zemědělské a potravinářské inspekci a Státní veterinární správě.

Provozovatelé stravovacích služeb (stravovacími službami není míněno jen vaření, ale i podávání nápojů, zmrzliny, občerstvení apod.) mají tuto oznamovací povinnost vždy k místně příslušné KHS. Takže i kavárny, bary, pivnice, výdejny jídel, kantýny apod.

Více zde:

Kdo z potravinářů má povinnost oznámit na KHS zahájení činnosti a jak

 

Jelínková, odbor hygieny výživy a PBU

Foto archiv KHS

Prevence v praxi studentů

sdr

Dne 12. ledna 2018 se konala na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích prezentace studentských projektů zaměřených na prevenci onemocnění. V letošním roce studentky a studenti oborů porodní asistentka, zdravotní sestra a zdravotnický záchranář vytvářeli projekty na téma hygieny rukou, moje tělo, prevence úrazů a první pomoc, ochrana před slunečním zářením, výživa a pohybová aktivita. Určenými cílovými skupinami byly děti mateřských škol a nově také senioři žijící v domovech pro seniory. Po vyhlášení výsledků bylo z 31 projektů vybráno 6 projektů, které si studenti ověří v praxi. Pro studenty byl tento den významnou událostí. Přípravou na studentskou minikonferenci si studenti osvojili své dovednosti uchopit problematické téma, nabídnout praktické řešení, ověřit si, či naučit se, prezentovat a obhajovat svou práci. To všechno jsou kompetence důležité pro život jak v profesním, tak osobním životě. Také proto, že každý zdravotnický pracovník má ve společnosti širší potenciál. Kromě účasti na léčbě a ošetření pacientů má též kompetence vzdělávat pro zdraví.

 

Zkoušky znalosti hub – jaro 2018

Foto archiv KHS

Termín zkoušek uzavřen

Jarní termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje

byl stanoven na 11. 4. 2018.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, pracoviště Mezi Mosty 1793 v Pardubicích. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách: PŘIHLÁŠKA.

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.
Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.

Kojenecká výživa s podezřením na kontaminaci salmonelou potvrzena v ČR

Amilk

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 12. 2017
Varování spotřebitelům: distribuce kojenecké výživy s podezřením na kontaminaci salmonelou potvrzena v ČR

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) obdržela notifikaci v rámci systému rychlého varování (RASFF) z Francie, která potvrdila distribuci několika šarží kojeneckých mléčných výživ, u kterých existuje podezření na kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella.
Notifikace RASFF identifikovala následující šarže výrobku:

AMILK kojenecká výživa (2 x 300G), šarže:
0000053236 (DMT: 27.02.2019),
0000073337 (DMT: 03.10.2019),
0000053059 (DMT: 15.02.2019),
0000055012 (DMT: 04.05.2019),
0000054678 (DMT: 06.04.2019),
0000067902 (DMT: 07.08.2019)

Příjemcem zboží v ČR byla společnost CEDES LOGISTIK s.r.o. a dle dosud zjištěných skutečností se distribuce ke konečnému spotřebiteli uskutečnila primárně prostřednictvím sítě lékáren Dr. Max. Tento prodejce z preventivních důvodů už pozastavil prodej uvedených výrobků, o čemž informoval na svých webových stránkách.

SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají uvedené šarže potraviny doma, aby je nekonzumovali.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633, zdroj: SZPI

Zdroj: Bezpečnost potravin.cz
*****************************************************************************************************
Lékárny Dr. Max preventivně zastavily prodej dětské výživy Amilk
Vydáno: 22.12.2017

Poté, co pro podezření infikováním salmonelou nařídilo francouzské ministerstvo zdravotnictví stažení části produkce dětské výživy vyráběné společností Lactalis, se samotný výrobce rozhodl stáhnout z trhu ještě další výrobky. Tento fakt se dotkne i prodejů v české síti Dr. Max.

Praha/Paříž, 22. 12. 2017 – Francouzská společnost Lactalis se rozhodla stáhnout z trhu i ty produkty, u nichž dosud neexistuje žádné podezření, že by způsobovaly zdravotní obtíže. Podle Francouzské národní federace mlékárenského průmyslu se tak výrobce snaží jen uplatnit „princip absolutní prevence“. Rozhoduje pouze časové období a místo původu – jde o výrobky expedované po 15. únoru ze závodu firmy Lactalis ve městě Craon. To se týká i některých importů do České republiky, protože v té době se ve zmíněném závodě vyráběly i některé šarže dětské výživy Amilk prodávané v síti lékáren Dr. Max.

„U výrobce jde sice o postup, který překonává původní ministerský požadavek, ale my jsme se rozhodli jít ještě dál a prodej dětské výživy Amilk zastavujeme úplně“, říká generální ředitel sítě Dr. Max Daniel Horák. „Máme zájem na tom, aby situace pro naše klientky byla bez překážek přehledná. Zastavit absolutně prodej je podle nás srozumitelnější krok než se omezovat jen na vybrané šarže“, dodává. Síť Dr. Max se k tomuto kroku odhodlala i přes to, že ekonomické dopady zmíněného opatření budou značné.

„Dětská výživa je mimořádně choulostivý produkt pro nejcitlivější kategorii konečných spotřebitelů“, říká D. Horák, „proto si nemůžeme dovolit u kohokoliv vzbuzovat pochyby.“ Lékárenská síť Dr. Max nejenže zastavuje prodej dětské výživy Amilk, ale každému, kdo by už zakoupené balení – ať už nenačaté nebo načaté – chtěl v lékárně vrátit, garantuje vrácení peněz. Číslo šarže přitom nehraje žádnou roli. Není nutné ani předkládat doklad o zakoupení zboží.

„Třebaže jsme situaci nezpůsobili, velmi nás mrzí a omlouváme se klientkám za komplikace spojené jak s případným vracením zboží, tak i s dočasným výpadkem výrobků. Jsem si jist, že naše lékárny budou umět nabídnout plnohodnotnou náhradu“, ujišťuje D. Horák.

Příloha:

Šarže dětské výživy Amilk, jichž se dotýká rozhodnutí výrobce o stažení z trhu (Síť Dr. Max ale s okamžitou platností dočasně pozastavuje prodej VEŠKERÝCH produktů Amilk):

Výrobní šarže

Zdroj: Dr. Max.cz

 

                           Za KHS Jelínková

Zkouška znalosti hub

Hadovka smrdutá

Termín zkoušek znalostí hub na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje byl stanoven na

30.11.2017 od 9:00.

Zkoušky se budou konat v zasedací místnosti KHS, Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice. Zájemci se mohou přihlásit na adrese elektronicka.podatelna@khspce.cz, přihláška je ke stažení zde na stránkách.

PŘIHLÁŠKA

Více zde: ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB.  Informace získáte rovněž na adrese: jaroslava.jelinkova@khspce.cz, tel. 466 531 940.