Aktuality

Co se skrývá pod pojmem *provozovna stravovacích služeb*

IMG_1283-300x157

„My nevaříme, my nejsme žádná provozovna stravovacích služeb!“  Slýcháváme často v barech, hernách, pivnicích…

Co to tedy je.

Pojem „stravovací služba“ je definován v zákoně o ochraně veřejného zdraví:
Stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů provozovatelem potravinářského podniku za účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské živnosti, ve školní jídelně, menze, při stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu, v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče, při stravování zaměstnanců, podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.
Objevují se nám tu další definované výrazy – *pokrmy* a *potravinářský podnik*.
„Pokrmem“ je dle zákona potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby.
A co je to potravinářský podnik? Dle evropské legislativy se „potravinářským podnikem“ rozumí jakýkoli podnik, zaměřený na tvorbu zisku nebo nikoli, státní, obecní nebo soukromý, provádějící jakékoli činnosti související s jakýmkoli stupněm výroby, zpracování a distribuce potravin. „Provozovatelem potravinářského podniku“ se potom rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba odpovědná za to, že budou v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou, plněny požadavky potravinového práva.

Dále zákon o ochraně veřejného zdraví vysvětluje: Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání a vybavení upraveným přímo použitelnými předpisy Evropské unie na úseku potravinového práva.

Jste-li tedy provozovatelem zařízení, ve kterém se sice nevaří, ale podávají se nápoje (káva, čaj, pivo, víno atd.), jste provozovatelem stravovací služby – obecně potravinářského podniku – a vztahuje se na vás potravinové právo. A je zcela jedno, jestli si na dveře vinotéky dáte cedulku „soukromý klub“. Povinnosti dodržovat veškeré podmínky pro bezpečnost potravin – pokrmů – nápojů máte i tak.

Jednou z vašich prvních povinností je oznámit zahájení své činnosti a její rozsah písemně na místně příslušné pracoviště KHS. Formulář ke stažení najdete zde.

Jelínková, KHS

Foto archiv KHS

14. listopad – Světový den diabetu

Cukrovka neboli diabetes mellitus je závažné metabolické onemocnění, jehož výskyt se v české populaci neustále zvyšuje. Jednou z příčin tohoto onemocnění je nízká úroveň pohybové aktivity a nadměrný příjem energie. U příležitosti Světového dne diabetu vydal Státní zdravotní ústav nové informační materiály, které varují nejen před onemocněním samotným, ale zejména před jejími komplikacemi. Leták je zde k dispozici zdarma ke stažení.

Nabídka školám – interaktivní program Hrou proti AIDS

peer-h-h-2012

V týdnu od 24.11. do 28. 11. 2014 pořádá Střední zdravotnická škola v Pardubicích ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí a SZÚ pro žáky 9. tříd a starší žáky dvouhodinový vzdělávací a současně zábavný program zaměřený na problematiku přenosu virů HIV a HPV. Více informací o programu naleznete » zde v pozvánce. Zprávy o realizaci programu z předchozích let a fotografie z akcí naleznete » pod tímto odkazem (příklady dobré praxe). Program je pro účastníky i letos zdarma, volné termíny se školami rychle zaplňují.

EBOLA – informace pro cestovatele

Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA

V současné době je hlášena epidemie onemocnění vyvolaného virem EBOLA, která postihuje některé země západní Afriky (Guinea, Libérie, Sierra Leone).

Co je Ebola

Závažné infekční onemocnění, které více než v polovině případů končí smrtí nemocného.

 Jak se přenáší

Přenáší se přímým kontaktem s krví nebo s jinými tělesnými tekutinami (například moč, sliny) od osoby nemocné Ebolou živé či zemřelé. Onemocnění se přenáší i pohlavním stykem s osobou, která onemocnění prodělala a to i několik týdnů po vyléčení.Nakazit se původcem Eboly lze i kontaktem s volně žijícími zvířaty (opice, netopýři, antilopy).Onemocnění se nepřenáší vzduchem.Doba od nákazy do propuknutí příznaků je 2-21 dní.

Jaké je riziko nákazy virem Ebola a jak se mu vyhnout při cestě do rizikové oblasti

Pokud cestujete do rizikové oblasti, vyhněte se kontaktu s nemocnými osobami nebo těly zemřelých, stejně jako s předměty, které mohou být potřísněny jejich výměšky.Vyhněte se kontaktu s volně žijícími zvířaty, nekonzumujte maso pocházející z buše, vyhněte se nechráněnému pohlavnímu styku.

Co dělat po návratu z rizikové oblasti

Pokud se objeví během návratu nebo po cestě z rizikové oblasti do 3 týdnů příznaky jako je horečka, nevysvětlitelná únava, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti v krku, dále průjem, zvracení a následně krvácení, je třeba vyloučit podezření, že by se o dané onemocnění mohlo jednat. V případě, že jste na palubě letadla, ohlaste toto neprodleně personálu letadla. V případě, že jste na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou zdravotnickou službu na letišti. V případě, že jste již v místě bydliště a objevily se u vás příznaky možného onemocnění, necestujte do zdravotnického zařízení hromadnou dopravou, ale ihned telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, popřípadě lékařskou pohotovostní službu a sdělte potřebné informace včetně údajů o pobytu v oblasti západní Afriky či o pobytu v jakýchkoliv nákazou zasažených státech.

 

 

 

31. květen Světový den bez tabáku

Jaké je hlavní téma letošního ročníku Světového dne bez tabáku, který připadá každoročně na poslední květnový den čtěte » zde. Podle studie SZÚ z roku 2012 kouří v České republice 31, 3 % dospělých lidí, přičemž trend kuřáctví se mezi dospělými nemění. Bezmála 20 % osob je vystaveno kuřáctví na pracovišti a 1/4 dotazovaných je vystavena tabákovému kouři ve své domácnosti. Využijte plakát propagující zdravý životní styl.

bez-tabaku-mensi-1

Putovní výstava k prevenci CA děložního čípku

logo projektu

V zájmu uspořádání putovní výstavy získala Krajská hygienická stanice v Pardubicích na základě spolupráce se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem k celoročnímu využití výstavní panely s problematikou rakoviny děložního čípku. Výstavu pod názvem „Co gynekolog vidí a Vy ne“ můžete v těchto dnech shlédnout v Chrudimské nemocnici do 11.6.2014 a v Pardubické krajské nemocnici od 12. 6. 2014. Pokud byste i vy měli zájem uspořádat výstavu pro veřejnost či jen své zaměstnance a podpořit tak povědomí o významu preventivních prohlídek u žen, obraťte se na náš úsek zdravotní politiky. Aktivita volně navazuje na Mezinárodní projekt Aurora.

Vyzkoušejte si On-line test – Co víte o rakovině děložního čípku